Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#118: Holmes, Escape Rooms & hen tu a stäären

Escape Rooms an Exit Games jaft at noch goor ei so lung, alikewel san’s oober gans populäär. Wi snaake diar am, wat wi bi jo spalen hal liis mei – an ferklaar uk kurt, wat det auerhood as, wan diar hoker noch nimer faan hiard hee. Wat jam woorskiinelk noch ei sen haa, as en rocht ualen Sherlock Holmes, wat imer noch riadlisen apliaset. Huar jam ham sä kön, det fertäält Mareike jam uun san filmtip. An bi Wat en Leedji fortelt gungt at das feer am en stak, huar uun hoker gans huuch flä wal.

%d Bloggern gefällt das: