Neis am a DuckTales

För trii weg haa’w al ens am Donald Duck snaaket, auer hi de njüügenst juuni 1934 det iarst feer uun en filem föörkimen as. Det wiar so tu saien Donald san gebuursdai üüb at leinwant. Jam kön det noch ens efterhiar uun’t tjabelstünj nomer 38. En gebuursdai-stak för Donald Duck koon ham hir üüb’t amerikoonsk Disney XD website sä. An det as tatsechelk en gans nei video, auer at en promo-video för en nei stafel faan’t seerie Ducktales as. Hoker … „Neis am a DuckTales“ weiterlesen

#41: Wat en pruihuup!

Wi san maden tesken a Kieler Woche an at G 20 draapen uun Hamborig. Andet bedüüdet, dat at uun Kiel suutjis weler rauelk woort, komt det grat trochenöler üüb Hamborig iarst noch tu.

Das weg snaake wi en betj am at G 20 draapen, oober uk am a Siebenschläfer dai, at jaft neis am a DuckTales an paasend tu’t diskusjoon at frei för arken as das weg so tu saien de gebuursdai faan a Christopher Street Day. Diaram snaaket Franziska uun das wegs Wat en Leedji fortelt. Spiitig enooch jaft at det ei uun’t podcast, diarauer wees’em am besten live diarbi!

Nach dem Trubel der Kieler Woche steht Hamburg zum G 20-Gipfel auch noch viel Durcheinander ins Haus. Um das Treffen, den Siebenschläfertag, die DuckTales und den Christopher Street Day geht es in dieser Ausgabe. Leider können wir nicht alle Beiträge in den Podcast packen, also schaltet ruhig auch mal wieder das Radio an!

#40: Wi feire uun a park ????

Uun’t hial steed woort das weg feiert, auer wi maden uun a Kieler Woche san. Diarauer san’w iin uun a park gingen, am saalew – gans rauelk – uk en betj tu feirin, neemelk üüs fiartigst sending. Diaruun luke wi noch ens turag üüb jodiar teemen, wat wi saalew temelk intresant foonj. A Kieler Woche as uk de grünj, huaram at tjabelstünj das weg bluat üüb Westküste FM tu hiaren jaft – uun Kiel as neemelk aueraal Kieler Woche. Uk … „#40: Wi feire uun a park ????“ weiterlesen

#39: Somer!

Dat at somer nü würelk komt, mark ham uun Kiel gud, auer do uk imer Kieler Woche as. Oober uun a hial nuurden feit ham det lacht mä, auer’t uun naachtem bal ei muar rocht jonk woort – tumanst as diar bi’t nuurdhamel imer noch so en letjen glem. An auer jo letst daar ham so goorei efter somer uunfääld haa, wel’w das weg a somer so en betj mä musiik feiere. Diartu jaft at oober uk noch wat tu a Kieler Woche, de beeftgrünj am’t nasjonaalhymne, wat am en maan mä de nööm Geronimo an at gongt am en nei repbus-konsept.

Der Sommer steht vor der Tür, deswegen wollen wir ihn diese Woche schon einmal ein bisschen feiern. Genau wie die Kieler Woche, die auch am Wochenende startet. Dazu erklärt Franziska in Wat en Leedji fortelt, woher die deutsche Nationalhymne kommt und wir erfahren etwas über Geronimo und ein neues Rufbuskonzept.

#38: Der Traum ist aus

Wan ham wal, koon ham föl ring sä. “Der Traum ist aus” as oober goor ei so ring – tutmanst as det stak oner de nööm üüb’t LP “Keine Macht für Niemand” faan Ton Steine Scherben faan 1972 en temelk gud stak. An auer ferleeden weg det nei Kraftklub-LP oner de nööm “Keine Nacht für Niemand” ütjkimen as, soocht wi, ham küd ens diaram seenk, huar aueraal at uun’t musiikwäält referensen üüb a Scherben jaft.

Man hög druumer san würelk föörbi – tu’n bispal de Champions-League-druum faan Juventus Turin. Am’t spal wel’w ei föl snaake, oober am’t musiik, wat diarmä tup hinget: at gongt bi Wat en Leedji fortelt am det UEFA-melodii.

En ööder druum wiar was en klima-ferdrach, huar beeft so gud üüs arke lun üüb a wäält stäänt – an wan’t bluat en gud symbol as. De druum as nü man uk föörbi, tutmanst wal mä a USA en grat speler ei muar linger mämaage. Diarmä wi ei tu swaarmudig woort, wel’w das weg ei am Donald Trump snaake [update faan süürsdai: ups, wi haa doch am ham snaaket!], man am en föl sympaatiskeren Donald: Donald Duck. Uk wan de onerskias optisk diar ei imer so grat as:

We’ve been staring at this observation for about 15 minutes.https://t.co/3NMzhggkKr

— b3ta (@b3ta) 3. Juni 2017

Keine Angst – diese Woche wird nicht zur düsteren Abrechnung mit der Welt. “Der Traum ist aus” ist ein großartiger Song vom Ton Steine Scherben Album “Keine Macht für Niemand”, auf deren Musik wir ein bisschen gucken wollen – vor allem, wie die in anderer Musik weiterlebt. Außerdem gibt es die Geschichte hinter der UEFA-Hymne zu hören und wir feiern mit dem einzig waren Donald: Donald Duck!

PS: Üüs bilj tu dashir sendang haa’w üüb’t Spiellinie bi’t Kieler Woche 2016 apnimen – diar luanet ham det leewent, ens föörbi tu lukin. As ja bal weler so widj!

Uun aanj saag: üüs website

Wan jam uun a ferleeden muun ens fersoocht haa, mä’t Chrome-browser faan Google üüb üüs website tu kemen, as det worskiinelk ei loket. An jam haa wat sen üüs dethir: Det as nü föörbi! Jam kön weler saner probleemen üüb üüs website kem. Oober wat wiar a grünjer diarför, dat det feelermelding auer en “Datenschutzfehler” kimen as? Wi haa det ferbinjing tu üüs website ufseekert, so dat de ferkiar tesken jau computern an üüs server so kodiirt as, dat ham det … „Uun aanj saag: üüs website“ weiterlesen

Fahrradklima-Test 2016

Wi haa hir ferleeden juar al am a Farradklima-Test faan a ADFC, de algemian tjiisk wel-klub, snaaket. Uun det test küd ham bewäärte, hü’t uun det aanj stääd mä de wel-ferkiar ütjsjocht. Det haa uk en mase lidj den an nü jaft at resultaaten. An diartu koon ham sai, dat at iarst ens för Kiel gans gud ütjsjocht. Oner jo grat stääden as Kiel uun’t ranking üüb plaats 6 kimen. Det hiard ham gud uun, ham skal oober uk sai, … „Fahrradklima-Test 2016“ weiterlesen

ESC 2017: Det ööder semi-finaale

Bild: Andres Putting, eurovision.tv

Wi haa’t jam ferspreegen an hir as’t: üüs iindrük faan’t ööder semi-finaale faan süürsdai. Lokelk san ik natüürelk auer de bulgaarisk bidrach, auer det ja een faan min favoriiten wiar – an üüs ik sen haa, uk faan föl ööder lidj. Ik foonj det stak live ei gans so gud, oober ik bliiw bi min meening, dat at en gud produsiiret pop-stak as. Dat de dring so jong as as nian bonus of efterdial, uun jindial tu de bidrach faan Irlun, … „ESC 2017: Det ööder semi-finaale“ weiterlesen

Eurovision Song Contest 2017

Bild: © Andres Putting/eurovision.tv

At dreit ham das weg ei ales am a muun hir bi tjabelstünj. At as uk weler ESC, also de Eurovision Song Contest, det gratst musik-event uun a wäält. An uk wan’t eentelk en europäisken weedstridj as, as’t likes uk huarölers wellesen – uun Australien tu’n bispal. Australien mut uuntesken uk saalew dialnem an as sogoor uk iin uun’t finaale kimen. Tiisdai iinj wiar neemelk det iarst semi-finaale, süürsdai as do det ööder. Mareike an ik foonj det faan Portugal gans gud. “Amar pelos Dois” … „Eurovision Song Contest 2017“ weiterlesen

Pendelferkiar

Wi haa uun dethir rubrik de hial april diarauer snaaket, wat jo parteien, wat uun Sleeswig-Holstian aktuel uun a lundai san of en schangs haa, iin uun a lundai tu kemin, uun hör parteiprogramen tu ferkiar an at mobil leewent skriiw (kön’em hir lees an hiar). Wat wiar oober ölers noch luas uun a april? Det gratst teema uun a april wiar was jo taalen am lidj, diar tu werk pendle. Söstig prosent faan jo lidj, diar werke, skel tu’t werk … „Pendelferkiar“ weiterlesen