Tee-raisen – at baricht mäbelewe

Föör hög weg haa’w hir mä Angelika, Dietmar, Oliver, Tobias an Shutaro Hayashi föl am tee snaaket. Diarbi ging’t uk am shincha, de gans jong an nei green tee. Uun’t uugenblak as’t so widj, dat de shincha berigt woort of kurt diarföör as. Dietmar an Tobias san uk jüst uun Jaapan an skriiw diarauer, hü’t mä’t baricht ütjsjocht (shincha-blog) an wat jo ölers so üüb at rais belewe (Jaapan-blog). Angelika an Oliver san uk onerwais, oober uun Schiina. Jo haa uk en blog, … „Tee-raisen – at baricht mäbelewe“ weiterlesen

Musik streaming kwalitäät

Üüs uaren kön audio-frequensen bit tu aagetaanj of sogoor twuntichdüüsen Hertz hiar, wan wi noch gud hiar kön. Likes san ei ale frequensen üüb ianmool wichtig, wan wi wat hiar. Det haa ingeneuren ütjfünjen an diarauer sok formaten üüs MP3 apfünjen, huarbi bluat det faan en audio, also tu’n bispal en stak musik, speichert woort, wat wi hiar kön. Oober sant at det jaft, sai uk imer weler lidj, dat jo det ei gefäält, auer jo so redusiiret ei det … „Musik streaming kwalitäät“ weiterlesen

Wat jo parteien tu ferkiar an mobilitäät sai (3)

Wi san maden uun’t superwooljuar 2017. Naist muun woort uun Sleeswig-Holstian an NRW ufstemet, uun at Saarlun wiar’t wool al. Uun en letj seerie faan üüs rubrik ferkiar & mobilitäät luke wi diar üüb, wat jo parteien so föör haa för ferkiar an’t mobil leewent. Uun dial 1 ging at luas mä at CDU an at SPD, uun dial 2 widjer mä a Greenen an at FDP. Das weg san jo Piraten an de SSW uun a rä, naist feer kem do noch at Linke … „Wat jo parteien tu ferkiar an mobilitäät sai (3)“ weiterlesen

Wat jo parteien tu ferkiar an mobilitäät sai (2)

Wi san maden uun’t superwooljuar 2017. Naist muun woort uun Sleeswig-Holstian an NRW ufstemet, uun at Saarlun wiar’t wool al. Uun en letj seerie faan üüs rubrik ferkiar & mobilitäät luke wi diar üüb, wat jo parteien so föör haa för ferkiar an’t mobil leewent. Uun dial 1 ging at luas mä at CDU an at SPD. Uun dial 2 gongt at nü widjer mä a Greenen an at FDP. Diarefter kem jo öler parteien, wat uun a lundai faan Sleeswig-Holstian san of wat en schangs … „Wat jo parteien tu ferkiar an mobilitäät sai (2)“ weiterlesen

Wat jo parteien tu ferkiar & mobilitäät sai (1)

Wi san maden uun’t superwooljuar 2017. Naist muun woort uun Sleeswig-Holstian an NRW ufstemet, uun at Saarlun wiar’t wool al. Wi began diaram daalang mä en seerie uun üüs rubrik ferkiar & mobilitäät an luke ens, wat jo parteien so föör haa för ferkiar an’t mobil leewent. Uun dial 1 gongt at luas mä at CDU an at SPD. Uun dial 2, 3 an 4 kem jo öler parteien, wat uun a lundai faan Sleeswig-Holstian san of wat en schangs haa, diar iin … „Wat jo parteien tu ferkiar & mobilitäät sai (1)“ weiterlesen

Drank-tip för a wos: green tee

Wan a san ütjkomt an’t warem wurden as, do san jo cafés gau fol. An so en lekeren kofe uun a san as ja uk gans fein. Oober huaram imer kofe? Hü wiar’t ens mä en kop tee? Of as tee bluat wat för harewst an wonter? Green tee woort ja miast goor ei so hiat dronken an ik finj, dat jüst en guden greenen tee temelk gud tu a wos paaset, auer ham bi en guden tee ei bluat det fein … „Drank-tip för a wos: green tee“ weiterlesen

Ladies and Gentlemen, The Trump Beatles!

Wan musik rocht woor underground as, dan as’t doch det, wat uk uun’t Underground, det metro of u-boon faan New York, spelet woort. An diar as uun’t uugenblak en skööl faan fjauer maaner onerwais, wat kreatiif an uk temelk gud sin protest jin präsident Trump ütjtrakt. Wi haa uun a ferleeden sendang ja al auer The Pizza Underground snaaket, wat jo staken faan The Velvet Underground amdachtet hee. An jüst so maage det uk The Trump Beatles. Bluat gongt at das feer ei am pizza, man am … „Ladies and Gentlemen, The Trump Beatles!“ weiterlesen

Musik-tip: The Pizza Underground

Bild: © The Pizza Underground/lippemfg.org

Das weg (22.02.) as de 30. sterewdai faan de popart-konstler Andy Warhol. Naist weg (02.03.) wiar de 75. gebuursdai faan Lou Reed, wan hi ei 2013 störwen wiar. Wan ham am musik an jo bialen seenkt, komt ham gau üüb The Velvet Underground, huar uun Lou Reed aktiif wiar an wat Andy Warhol managed hee – an huar för Warhol det bekäänd cover mä’t banaan designt hee, wat ja saalew en stak popart as. Wan jam det musik faan Lou Reed an fööraal The Velvet … „Musik-tip: The Pizza Underground“ weiterlesen

Aalern-taxis

Uun üüs rubrik “ferkiar & mobilitäät” gongt at imer am aktuel herausforderungen an chancen faan an för üüs mobil seelskap. Ferleeden feer ging at am fiinstoof an ufgaas. Det teema as imer noch huuchaktuel, at EU hee Tjiisklun nü sogoor ferwarnet, auer uun tu föl steeden jo wäärter för stikstofdioxid, oober uk för fiinstoof an köölenstofdioxid tu huuch san (taz nord). Tu de bidrach faan ferleeden feer finj jam üüb üüs website uk noch en update mä neier informasjuunen. Das … „Aalern-taxis“ weiterlesen

Smog uun Tjiisklun [update]

Wan’t am smog an fiinstoof gongt, seenk wi uun’t uugenblak ferlicht miast iarst ens am autos. Fööraal, auer jüst det abgas-skandal am tjiisk autobauern uun a naist rünj gongt. Nü hee nemelk de iarst gratkund begand, VW tu ferklaagin (heise.de). Dat föl lidj a hial tidj loft mä föl tu föl fiinstoof an gefäärelk gasen üüs stikstofdioxid öösme, jaft at bi üs uun Tjiisklun tu’n lok aktuel ei so föl – seenk wi tumanst miast. Man uun föl steeden wiar das … „Smog uun Tjiisklun [update]“ weiterlesen