#85: Wat tu dranken, wat tu iidjen & wat tu feiern

Fölsis hinget en feier ja tup mä föl tu iidjen, tu dranken an musiik. Det fu’m das weg uk ales bi üs: en klasiker fasn ark taarepsfest wurt faan Franziska uun Wat en Leedji fortelt naier beluket: „Was sollen wir trinken?“ – am’t iidjen gungt at bi Hauke mä en resept för en eerdaaplersalaat för’t grilen, bütjen iidjen of wat uk imer. An feiert wurd ei bluat bi de Eurovision Song Contest ferleeden weg, Mareike hee uk en nei feierdai … „#85: Wat tu dranken, wat tu iidjen & wat tu feiern“ weiterlesen

#84: Special Olympics, fiirdeege än Vincent

Önj e leeste waage as üs sü rucht apfeelen, dåt äntlik da buume gräin wårde än bloosme. Än nü as et uk sü smuk wurm wörden. Dåt hååget üs gåns gödj sü än we hoowe, dåt et näist waag uk sü blaft, for dan san da Special Olympics heer önj Kil. Wat dåt as, ferteele we jam dåtheer tooch. Dan gungt et nuch am fiirdeege tut iinje foon e tweede wråålskrich, am Christi hamelfård än “Wat en Leedji fortelt” as … „#84: Special Olympics, fiirdeege än Vincent“ weiterlesen

Wråålslååkdäi

Bild: The people from the Tango! project (The Tango! Desktop Project)via wikimedia commons

Laachin maaget spoos, ham sait ja sogoor, det laachin sünj maaget. An wan at tup mä ölern as, do as at noch beeder. Dåt liiw ik uk. Än flicht as dåt di grün, weeram et lååkyoga jeeft. Deerbai drååwe jam manschne än lååke tuhuupe. Jarst doue ja bloot sü, as wan ja lååke, ouers dan wård et en rucht lååken, eeftert Motto „Fake it, until you make it“. Ik hääw et seelew nuch ai mååged, ouers et hiirt ham eefter … „Wråålslååkdäi“ weiterlesen

Et huuwenhüüschen

Normoolerwiis as’t bi üs ja iarst ens nian kriteerium, det wat iin uun’t program komt, bluat auer’t irgenthü mä’t friisk spriik of nuurdfresklun tu dun hee. Wi du det likes wilems, tu’n bispal, am üüb en wedenskaplik projekt hentuwisen of wan irgentwan ianfach gud as. An diaram skul’f uk ens am’t nordfiisk teooter snaake, huar Mareike, Franziska an ik ferleeden freidai bi’t letst föörsteling faan „Et huuwenhüüschen“ wiar. Infos am’t stak finj’m üüb’t website faan’t nordfriisk teooter. Iarst feer uun’t … „Et huuwenhüüschen“ weiterlesen

#83: at teooter, at meecht an at laachin

Föl kreeft kön’t das weg jeew: wi haa a fjuard mei an a wäältwidj dai för’t laachin. Laachin maaget sünj, diar fu’m al so’n betj kreeft, oober wat as mä a fjuard mei? De dai hee wat mä Star Wars tu dun. Huaram, fertäält Franziska jam an wiset jam diarbi at hial meecht faan troch Star Wars inspiriaret musiik. An diartu snaake’f noch am’t nordfriisk teooter, huar’f ferleeden weg ale tu en föörsteling wiar. Natüürelk jaft at diartu uk ei … „#83: at teooter, at meecht an at laachin“ weiterlesen

Die Spione von Myers Holt

Wan at nü en betj waremer wurt, do kön am jo uk gud bütjen sat an lees. Diarför hee Mareike en tip. Mareike, wat heest daaling mäbroocht? Ik lees jå oueremätje hål böke, wat for e jööged schraawen san. Leest hääw ik deerfoon wider iinj leesen. Dåt wus „Eine gefährliche Gabe“ üt e trilogii „Die Spione von Myers Holt“. Huaram gungt at diar? Jüheer ra heet en wörklik intresant idee. Deer as et sü, dåt bjarne, wat tweelwen iir üülj … „Die Spione von Myers Holt“ weiterlesen

#82: en dai för buumer, en museum för en musiikstak & hööb för migranten

Spiitig för dönen, wat nü harewst haa: das weg as de internasjuunaal dai för buumer – an tutmanst heer bi üs uun madeleuropa komt det ja jüst tu rochter tidj, nü diar ale buumer green wurden san an fölen uk bloosne! Am de dai snaaket Mareike das weg an fertäält jam, wat för’n buum juarling buum faan’t juar as. Hauke luket efter Grat Britanien – ei auer’s diar jüst en letj fingen haa uun’t köninglik familje, man auer’t diar uun’t … „#82: en dai för buumer, en museum för en musiikstak & hööb för migranten“ weiterlesen

#81: LSD, at geto & spriak

Wi haa das weg en teemenmiks, wat ham ei so gud oner een hud feit: at gungt bi Mareike am’t apfinjen faan LSD, wat eentelk gans witsig wiar, oober uk am temelk iarenst teemen, nemelk am de apstand uun’t geto faan Warschau an hü a lidj diarefter ambroocht an deportiaret wurden san. Diarfaan haanelt det stak bi Franziska uun Wat en Leedji fortelt. An Hauke snaaket diar am, wat ham mä spriak ales transportiare kön, an huaram at wichtig as, … „#81: LSD, at geto & spriak“ weiterlesen

#80: spijuuner, sääkerhaid an en religjöös partyhit

Ales föl mä ruusen heer! För tjiin weg haa’f begand, ark sending en aanj bilj tu dun, diarmä üüs website an üüs playlisten heer an bi Apple Music an Spotify noch en betj smoker ütjsä. Diarbi jaft at arke tjiin weg en nei motiifidee. Faan tjabelstünj nomer 70–79 wiar det mönstern an at jeew fein biljen, wat Wendy för üs moolet hee. Faan tjabelstünj nomer 80–89 haa’f nü ruusen för jam – an det paaset ja uk gans gud tu … „#80: spijuuner, sääkerhaid an en religjöös partyhit“ weiterlesen

#79: tjabel-tsuch nomer 79

Wi san das weg mä’t tjabel-tsuch onerwais faan Chattanooga bit hen tu Montreal an haa föl bekäänd lidj an hör musiik uun buurd – tu’n bispal gans nei musiik faan Goat Girl an of Montreal. Man eentelk gungt at spektrum bi üs faan Doris Day (* 03. april 1922) bit Nirvana (Kurt Cobain † 05. april 1994). Det wurt en gans intresanten miks, huar am at ham das weg alian al luanet, at radio ens weler aptudreien of tutmanst at … „#79: tjabel-tsuch nomer 79“ weiterlesen