#106: Europa an a sia, bakteerien an jubiläum???

#106: Europa an a sia, bakteerien an jubiläum???

Wi haa en ütjsteling, huar uun at am Europa an a sia gungt, wat – wat ik gans witsig finj – goor ei bi a sia as, oober det täär ja uk ei so wees. Det ütjsteling as uun Berlin an Franziska wiar diar an fertäält ja, huaram ham det luanet. An ölers haa’f ei bluat fein musiik üüb üüs playlist, man uk en gans spesjel jubiläum – wat was fööraal för frinjer faan hiarspalen wichtig as – an wi snaake am bakteerien, wat ja ei imer ring wees skel.