#154: sudoku, uun’t armee & isbaaren

Huar komt’t sudoku-spal faandaan? Üüb a spöören faan detdiar fraag gungt Mareike das weg. Bi Wat en Leedji fortelt snaaket Franziska am det stak „In the Army Now“ faan Bolland & Bolland an Hauke luket üüb staken, huar isbaaren en grat rol uun spele. At musiik finj jam üüs leewent üüb üüs playlist! Uun detheer episood Sudoku Wat en Leedji fortelt: Bolland & Bolland – In the Army Now Isbaaren uun’t musiik Gentlemen

#153: at best musiikstak, braas & partisaanen

Wi luke üüb det ölerbest musiikstak an fraage üs, wat do at best wees küd, feire de dai faan a hakbraas an hiar musiik faan partisaanen. Uun detheer episood Musiiktp: DIIV – Blankenships De dai faan a hakbraas At best musiikstak Musiiktip: Die Realität – Nur die Realität Wat en Leedji fortelt: Bella Ciao Musiiktip: The Mountain Goats – Get High and Listen to The Cure

#152: apreegern, Texas Ranger & ruusen

Sant hög weg as „Systemsprenger“ uun a kinos an das weg as dediar film üüs tip för jam. Diartu uk musiik, tu’n bispal „Rose of Cimarron“ faan Poco uun Wat en Leedji fortelt an „Deutsche Wohnen“ faan Dazzle, wat at cover faan’t weg bi Marret an Hauke as. Mareike snaaket diar am, huar a Texas Rangers, huar at ja uk en tv-seerie tu jaft of jeew, auerhood faandan kaam an Marret an Hauke reege jo noch temelk ap. Uun detheer … „#152: apreegern, Texas Ranger & ruusen“ weiterlesen

#151: uun a neegentiger

Uun a neegentiger haa jo lidj ütj üüs team för’t iarst feer mä Playmobil-figuuren spelet, so wel britpop-musiik üüs uk musiik faan’t band Echt hiard an woorskiinelk uk al ens wat faan’t Blä Mauritius mäfingen – of tutmanst, diarfaan, det lidj freimarkin saamle. An am al dön teemen dreit’m das weg üüs program. Musiik finj jam üüb üüs playlist #151. Uun detheer episood Noch ens #FFF Playmobil – Der Film Hoker wiar noch gliks Echt? Üüs Cover faan’t weg Blaue … „#151: uun a neegentiger“ weiterlesen

#150

Üüs 150. tjabelstünj as ütj. Niks grats – at as uk bluat en nei episood. Likes wurt en betj feiert das weg. Maner bi üs, oober bi öler lidj: uun Kiel jaft at das weg det grat feier tu de Tag der Deutschen Einheit, huar wi faan hiar, wat at för’n program jaft, jister wiar so tu saien a föftigst gebuursdai faan’t Beatles album Abbey Road an Bruce Springsteen as sööwentig juar ual wurden, huar auer at das weg en … „#150“ weiterlesen

#147: diker, muurder & ferkeelingen

A 6. september as ei de lokelkst dai uun’t geschichte. Föl lidj san üüb dediar dai duad blewen. An am sok en traurigen dai gungt at das weg uk uun Wat en Leedji fortelt. Ünrauelk as uk de fernseentip faan Mareike. An wan det ei ales al nooch wiar, jüst üüs’t en betj kääler wurden as, san uk gliks a iarst ferkeelingen diar. Diar kön’t deensk königin üs uk ei halep. An üüs musiik-tips finj’m natüürelk üüb üüs playlist!

#146: en bral, en rok & en aachterboon

Haale’m noch ens at sanbral an en smoken rok ütj – an luas iin uun’t aachterboon! Paaset ei gans tup of gungt jüst ei? Do harke’m ianfach bluat tu, wat wi das weg mäbroocht haa. Tu’n bispal en starken maan, wat auer öler maaner laachet, wan’s roker dreeg. Diarbi skul hi eentelk uunkeen, det det goorei so lacht as. Wat as do auerhaupt lacht? So üüs at ütjschocht, as’t ei lacht, en sanbral an drachten tu dreegen. Tutmanst jaft at … „#146: en bral, en rok & en aachterboon“ weiterlesen

#145: hotels, covers & kakapos

Föl musiik an gud neis haa’f das weg för jam. Tatsechelk snaake wi en mase am musiik. Uun Wat en Leedji fortelt jaft at en klasiker, wat ham am en hotel drait, oober wi haa uk föl nei musiik. Jam finj nei musiik faan Jay Som, Nick Murphy (Chet Faker) an Storzy üüb üüs playlist, oober uk en stak faan Faber, wat nei ütjkimen as an huar’f kurt am snaake. An diar wi haa ütfünjen, det at ja uk hög … „#145: hotels, covers & kakapos“ weiterlesen