#161: Adjis, 2019!

So gungt. det juar tu aanj. Wi snaake noch ens am jul an wat lidj för puan diarmä haa (of uk ei), wat das juar so uun a streaming tiinsten spelet wurden as an huar’m noch so am snaaket, wan a feierdaar diar san.

#159: jul aueraal

Adwentskalendern, jul-shopping, jul uun’t fernseen bi Dr. Who, jul uun’t musiik mä Rudolph bi Wat en Leedji fortelt – jul as aueraal. An a Nikolaus komt.

#158: iidjen an filmer tu jul

Suutjis komt jul imer naier an uk wan noch nooch tidj as, am a miast presenten tu kuupin (hööbe wi tutmanst), jaft at aueraal al föl tu iidjen an tu dranken, wat för üs tu’t julfest diartu hiart. An jüst diar am gungt at das weg: hü smeekt a wonter an wan nerfet a julmarkels ianfach bluat noch? Wat uuntesken uk tu’t jultidj mä diartu hiart, san nei Star Wars filmer. Hör efekt üüb’t musiikaalisk popkultüür wurt das weg bi Wat en Leedji fortelt naier trochnimen.

#157: triisis trii fraageteeken & 1 Leedji

Sant fiartig juar jaft at a trii fraageteeken uuntesken. Diarauer gungt at das weg gliks triisis (ei fiartigsis, det haa’f ei skaafet) am det, wat dön trii dringer ütj Rocky Beach so belewet haa – an wat’m mä jo üüb a büünen uun hör shows belewe kön. An diarmä’t uk bi üs so en betj tradisjuun an wat konstantes jaft, haa’f uk das weg en nei episood faan Wat en Leedji fortelt, das feer am en ual ingelsk stak.

#155: pöpin, jil & Babylon

Am jil mut’m ei snaake? Du wi likes. Lidj schong uk am Babylon – det hed’t iarer uk ei jewen. Oober mä pöpin wurt imer spelet.

#154: sudoku, uun’t armee & isbaaren

Huar komt’t sudoku-spal faandaan? Üüb a spöören faan detdiar fraag gungt Mareike das weg. Bi Wat en Leedji fortelt snaaket Franziska am det stak “In the Army Now” faan Bolland & Bolland an Hauke luket üüb staken, huar isbaaren en grat rol uun spele.

#152: apreegern, Texas Ranger & ruusen

Sant hög weg as “Systemsprenger” uun a kinos an das weg as dediar film üüs tip för jam. Diartu uk musiik, tu’n bispal “Rose of Cimarron” faan Poco uun Wat en Leedji fortelt an “Deutsche Wohnen” faan Dazzle, wat at cover faan’t weg bi Marret an Hauke as. Mareike snaaket diar am, huar a Texas Rangers, huar at ja uk en tv-seerie tu jaft of jeew, auerhood faandan kaam an Marret an Hauke reege jo noch temelk ap.

#151: uun a neegentiger

Uun a neegentiger haa jo lidj ütj üüs team för’t iarst feer mä Playmobil-figuuren spelet, so wel britpop-musiik üüs uk musiik faan’t band Echt hiard an woorskiinelk uk al ens wat faan’t Blä Mauritius mäfingen – of tutmanst, diarfaan, det lidj freimarkin saamle. An am al dön teemen dreit’m das weg üüs program. Musiik finj jam üüb üüs playlist #151.