Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Sholom Secunda & Jacob Jacobs – Bei mir bistu shein

Dit Leedji fan1932 kumt üt en jidisk Musical en waar da me en engelsk Tekst bikeent. Ön Nātsi-Dütsklön waar hat forböören, man me en anti-semiitisk en anti-bolsjewistisk Tekst weđer töleet, aur amerikaansk Jazz wil em dach hiir. En ön di Sowjetunjoon en üp Engelsk eeđer 1964 jaav’t weđer nii Teksten.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Simon & Garfunkel – Scarborough Fair

Ön „Scarborough Fair“ gair hat om tau Liren, wat jam lef haa, man arküđer Āpgoowen dö, wat em ek ütfo ken. Simon & Garfunkel skreev diar jit Tekst tö, sa dat’t en poliitisk Böör fing.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Nick Kershaw – I won’t let the sun go down on me

Des Leedji fortelt ek fan hoken, wat en fain Leewent bi Senskiin her. Hat gair om en Atoombomb, wat alis benen jen Minuut tönöntmaaki kür.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

The Skye Boat Song

Üs ön di Slacht fan Culloden 1746 di Jakobiiten fan di britsk Regiaring slain waar, skul jaar Önföörer Prins Charles Stuart flöcht. Sin Rais es di Bigen fan des Leedji.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Soon may the wellerman come

Waalfangers skul forsöricht uur, en ön Nii-Siilön maaket dit ön’t 19. Jaarhönert tö Bispööl di sa neemt „Wellermen“. Man ön des Leedji went töleest dach di trér, nemelk di Walfesk.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

O Fortuna

Carl Orff skreev ön di 1930er Jaaren di Musik tö jen fan di bikeenst Leedjis üt di „Carmina burana“. Dit sen Teksten üt dit Merelialer, en ja sen waaraftig ek blüch.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Village People – Y.M.C.A.

En Leedji aur di CVJM uur tö en Hümni fan di Sjwuulenbiweeging, man diar jeft’t jit muar tö fortelen.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Bee Gees – Staying alive

Des Leedji helpt, en Leewent tö retin, en fortelt tö liker Tir fan Liren, wat bluat lewi wel.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Höhner – Kumm loss mer fiere

Ken em fiiri, wan üđershur Bomben faal? Bi di Taust Golfkrich waar di Ruusenmondaistoch ön Köln ofsair. Man sa iinfach wiar’t dach ek, hat wiar di Bigen fan di Spookentochen en fan en Leedji aur Früger aur’t Leewent.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Savuka – Asimbonanga

En Leedji ön tau Spraaken es Nelson Mandela töiiwen, wat tö di Tir al sent maning Jaaren ön Arest wiar.