Taxman

Hauke am stjüüren an George Harrison

Üüs jo Paradise Papers ütjkimen san, jeew at ei gans so föl protest. Bluat auer de schongster Bono faan U2 as en betj muar snaaket wurden. Oober wan nü hoker sait, iarjuaren hee’t det ei jewen, dat döndiar „gud“ an sosjaal engaschiiret musiikern hör stjüüren ei betaale wel, do stemet det was ei.

Üüs jo Paradise Papers ütjkimen san, jeew at ei gans so föl protest. Bluat auer de schongster Bono faan U2 as en betj muar snaaket wurden. Oober wan nü hoker sait, iarjuaren hee’t det ei jewen, dat döndiar „gud“ an sosjaal engaschiiret musiikern hör stjüüren ei betaale wel, do stemet det was ei.

Kommentar verfassen