Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Tu föl rin för een tepich, ei nooch mensken för ian website

Wi san wörelk nian profis för’t hüshual, man wi haa ja wilems doch de ian of öler gud tip. Fööraal, wan wat rings malööret as. Oober uk, wan wi faan en seeker perspektiiw ütj öler lidj, wat ei diarefter fraaget haa, tips du kön, “suufaplaining” so tu saien.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Am imenlarwen an witj priwileegien

At wurt tidj, ens dön aanj priwilegien tu reflektiaren, man uk a kiming tu widjin. Gans onerskiaselk teemen haa wi das feer weler diarbi.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

#TheShowMustBePaused, man en betj haa’f likes diarbi

Wan wi am politseigewalt, rasismus an diskriminiaring snaake, klamere wi bialen diarbi dönen ütj, wat tatsechelk bedraapt san – auer wi bialen üüb arke faal priwiligiaret san. Diarauer wel’f üs das weg fööraal solidarisiare an diarüüb luke, wat för soli-aksjuunen at uun a uugenblak so jaft.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Ütjnjokse

Am’t wechdun faan saagen, wat ham mei, oober eentelk goorei brükt, huar ham aran as an een aran fäält an wat lidj diar am schong.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Nü wurt iinpaaket

Marret paaket sin kroom iin, a ARD paaket de ESC noch ens weler ütj an föör a aalern wurd present iinpaaket

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Hoker hee nü ei gebuursdai?

San lidj tatsechelk so ianfach, det’s imer tu’t salew juarstidj mänöler iin uun’t baad gung?

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Smok uugen beeft fein maskin

Uun episood #007 haa’f al ens am maskin snaaket, daaling gungt at widjer, auer nü was miast arken diartu wenet as, en maske tu brüken. An wan ham een diar iarst tu wenet hee, as’t ferlicht uk goor ei so ring.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Spelplaatsen ütj üüs jongenstidj

“Spelplaatsen ütj üüs jongenstidj” küd en tiitel för’t autobiografii wees, oober wi men det gans wurdelk: wi wel detheer weg en betj turagluke üüb a spelplaatsen ütj üüs jongenstidj.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Exit Games online spele, hula, sport an musiik

Letst weg toocht wi noch, det puask eentelk uk ei ölers wurt üüs a öler daar, wat uun a uugenblak föörbi tji. Man do haa wi doch noch wat belewet.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Blub blub plop

Fein musiiktips, iidjen, seerien an snaak.