Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#142: gemianskap, konsert & somerpaus

Spiitigerwiis wiar de tiitel dranken uun’t gemianskap, perspektiiwwaksel uun’t konsert & podcasts uun’t somerpaus tu lung weesen. Oober jüst det as’t, huar at das weg bi üs am gungt. En miks ütj det, wat wi a letst daar so belewet haa, recherche am staken an tips för a somer. Apropos somer, heer komt en wichtigen henwis:

A naist fjauer weg haa’f somerpaus. Uun detdiar tidj jaft at bluat en redusiaret somerpausprogram (luanet ham uk, auer arken ütj at redaksjoon ens en program tupmikset) üüb Westküste FM an Kiel FM, oober nian podcast. A 9. august san’f ale tup weler diar!