Die Gedanken sind frei

Bild: HariadhiCreative Commonsby-sa 3.0 deed.devia wikimedia commons

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten, kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen, es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Di Taachtenfriihair es sent 1948 ön’t Menskenrocht fastskrewen. Man di Mensken wenski jam dit al fuul leenger, üs em bi’t Leedji „Die Gedanken sind frei“ se ken. Di Tekst kumt noch üt di Tir fan omtrent 1780 en waar üp Hunseereler forbreeret. Hi sair, dat – likfuul wat diar jüst … „Die Gedanken sind frei“ weiterlesen

Riz MC – Sour Times

Wü kum des Lop tö en Leedji, wat al hok Jaaren ual es. „Sour Times“ waar fuar 10 Jaaren fan Riz Ahmed skrewen. Hi es en Skauspölster en Sjungster ön di Hip-Hop-Ker Swet Shop Boys. Maning fan juu keen höm wes üt di nii Star Wars-Film „Rogue One“. Ön’t Leedji gair’t om’t Forduiwelin fan di Islām. Diar uur hok Daaten en Staiđer neemt, wat me di islamistisk Terorismus of uk bluat me di Islām tö dön haa: 7/7, Forrest Gate, Abu … „Riz MC – Sour Times“ weiterlesen

Sydney Carter – Lord of the Dance

Bild: unbekanntvia wikimedia commons

Lord of the Dance – dit sen maning Stepdaansers üp en Büüni, di Keemp fan’t Gur töögen dit Ārig. Lord of the Dance uur Michael Flatley neemt, wat di Show maaket heer, man uk di hinduuistisk Got Shiva, wat bi’t Daansin di Ünweetenheer en dit Al tönöntmaaket en da weđer nii skaapet. En Lord of the Dance es en Leedji, wat em ön di Daansshow jert. En uk wan huum teenk kür, dat’t en traditsjonel iirsk Leedji es: Di Tekst … „Sydney Carter – Lord of the Dance“ weiterlesen

#93: musik festival, ferkiard blitsern & Harry Potter

At as weler somer an en somrem jaft at uun Slaswig-Holstian arkes juar at SHMF, det Slaswig-Holstian Musiik Festival. Franziska wiar al bi en konsert an wal diar en betj faan fertel. Tu fertelen hee uk imer noch Joanne K. Rowling, wat ens Harry Potter skrewen hee. Uun London jaft at en teooter stak, wat ham am Harry sin leewent dreit, üüs hi salew al ääler as an en dring hee, wat hen tu Hogwarts skal. Det skal uk bal … „#93: musik festival, ferkiard blitsern & Harry Potter“ weiterlesen

The Insect Concerto

75 % faan a insekten san ferswünjen, sait at amwäältferbant WWF. Tutmanst faan dönen, wat flä kön. Am diarüüb hentuwisen an jil tu saamlen för aksjuunen, wat a insekten halep kön, jaft at nü en nei inisjatiiwe – mä musiik. Fölsis hiart’m ja, det at imer maner imen jaft. Tatsechelk san’t oober ei bluat a imen, man ale insekten, wat flä kön, huarfaan at imer maner jaft, sait a amwäältferbant WWF. An diar jaft at nü en nei kampanje, wat mä … „The Insect Concerto“ weiterlesen

#92: aier, insekten an daansmusiik

Okay okay okay, de tiitel hiart ham ferlicht ei so gud uun, oober at wurt uk das weg en gans fein stünj, liaw wi – oober uk en betj nüürig: das weg as uun a USA de Sidewalk Egg Frying Day, diar kön’m een ens en ai üüb a struat braase. Of jam harke tu en gans spesjel konsert: The Insect Concerto as nemelk en komposijuun, huar insekten bi mäspele. Wan det noch ei lingt, haa’f uk noch Wat en Leedji fortelt uun’t … „#92: aier, insekten an daansmusiik“ weiterlesen

Marius Müller-Westernhagen – Freiheit

Bild: Patric Staudtvia wikimedia commons

Det Leedji „Freiheit“ soong Marius Müller-Westernhagen 1987. Hat es fuar maning Lir en Hümni fuar di Weđerforiiniging fan Weest- en Uastdütsklön. Friihair fan di SED-Regiaring, Friihair tö raisin, Friihair tö koopin, wat em wel … Dit paset dach gur. Westernhagen sjungt fan en Fest fuar di Friihair: Di Fordrachen sen klaar, ali Lir sen bliir, hat jaav wat Swets achterön, en Kapel spölet, Paapst en Naiber wiar uk al diar. Teev jens, di Paapst? Wat heer hi diarme tö dön? … „Marius Müller-Westernhagen – Freiheit“ weiterlesen

Instagram TV: Wat as det an wat as diar beeft?

At jaft nei konkurens för YouTube an öler videoplatfoormen – oober, so grat an wichtig üüs YouTube as, kön eentelk irgentian produkt noch mä YouTube konkuriare, as det ei al det absolut nomer ian? An wat stäänt beeft det hial Instagram TV (of IGTV)? Wi wel üs det ens en betj beluke an diar am snaake. Det fraage ik mi uk, of auerhood irgenthoker noch jin det nomer ian YouTube uunkomt – üüb at öler sidj bedüüdet det ja niks, … „Instagram TV: Wat as det an wat as diar beeft?“ weiterlesen

#91: Instagram TV, Freiheit, Lord of the Dance

Jaft at nei konkurens för video-platfoormen üüs YouTube an Vimeo? Mä Instagram TV (of IGTV) as en nei tiinst online gingen, wat al en mase users föörwise kön. Diarauer wurt bi gud musiik das weg snaaket, jüst so üüs am det bekäänd stak „Freiheit“ faan Marius Müller-Westernhagen uun Wat en Leedji fortelt. An wi stepe kurt uun Irlun föörbi, huar en daans-show faandaan komt, wat Mareike hal liis mei: Lord of the Dance. Wie immer bekommt ihr diese Woche einen abwechslungsreichen … „#91: Instagram TV, Freiheit, Lord of the Dance“ weiterlesen

Bolland & Bolland – In the Army now

Bild: US Armyvia wikimedia commons

You’re in the Army now, ooh, you’re in the Army now. Hat liket ön di jest Oogenblek, dat diar hoken mal stolt es, dat’r Soldaat ön di Armee es. Dit Leedji „In the Army now“ es fuaral ön di Wersjoon fan di britsk Band Status Quo fan 1986 bikeent. Man skrewen waar’t al 1982 fan dit holöns Duo Bolland & Bolland. Wan em dit Leedji jens nau önluket, es’t sa töhopseet: Jest es er hoken binai bi’t Wārewin: Hat es … „Bolland & Bolland – In the Army now“ weiterlesen