#159: jul aueraal

Adwentskalendern, jul-shopping, jul uun’t fernseen bi Dr. Who, jul uun’t musiik mä Rudolph bi Wat en Leedji fortelt – jul as aueraal. An a Nikolaus komt. Musik, huar wi am snaake, finj jam mä dön öler staken tup üüb üüs playlist #159! Uun detheer episood Letst freidai: Black Friday Wat en Leedji fortelt: Rudolph the Red Nosed Reindeer Das freidai: Nikolaus freidai Jul bi Dr. Who Adwent(skalendern)

#158: iidjen an filmer tu jul

Suutjis komt jul imer naier an uk wan noch nooch tidj as, am a miast presenten tu kuupin (hööbe wi tutmanst), jaft at aueraal al föl tu iidjen an tu dranken, wat för üs tu’t julfest diartu hiart. An jüst diar am gungt at das weg: hü smeekt a wonter an wan nerfet a julmarkels ianfach bluat noch? Wat uuntesken uk tu’t jultidj mä diartu hiart, san nei Star Wars filmer. Hör efekt üüb’t musiikaalisk popkultüür wurt das weg bi … „#158: iidjen an filmer tu jul“ weiterlesen

Poco – Rose of Cimarron

Bild: unbekannter Fotograf; Historian Insightvia Wikimedia Commons

Trag mich zu den Sternen, Rose of Cimarron, Weit in blaue Fernen, Rose of Cimarron Sa soong Hoffman & Hoffmann 1976 ön jaar Leedji. Man dit es ek dit Originaal. Diar jit’t: Roll along, roll on, Rose of Cimarron, Dusty days are gone, Rose of Cimarron. Rose of cimarron, di Ruus fan Cimarron – wat es didiarem Cimarron? Hat es dit spaans Uurt fuar Mustang. Ön’t Spaans fan Latiinameerika es dit dit Uurt fuar en wilj Diirt, of uk en … „Poco – Rose of Cimarron“ weiterlesen

#157: triisis trii fraageteeken & 1 Leedji

Sant fiartig juar jaft at a trii fraageteeken uuntesken. Diarauer gungt at das weg gliks triisis (ei fiartigsis, det haa’f ei skaafet) am det, wat dön trii dringer ütj Rocky Beach so belewet haa – an wat’m mä jo üüb a büünen uun hör shows belewe kön. An diarmä’t uk bi üs so en betj tradisjuun an wat konstantes jaft, haa’f uk das weg en nei episood faan Wat en Leedji fortelt, das feer am en ual ingelsk stak. Uun … „#157: triisis trii fraageteeken & 1 Leedji“ weiterlesen

#156: Berliner Müür, det fernetset aran & en krimi ütj Sleeswig-Holstian

Wat en Leedji fortelt luket efter freihaid, Mareike hee en buktip am en krimi, wat uun Sleeswig-Holstian spelet an Hauke snaaket am gud an ring saagen, wat smart homes mä jo bring. Uun detheer episood Wat en Leedji fortelt: Looking for Freedom Smart Home (1) Smart Home (2) Buktip

#154: sudoku, uun’t armee & isbaaren

Huar komt’t sudoku-spal faandaan? Üüb a spöören faan detdiar fraag gungt Mareike das weg. Bi Wat en Leedji fortelt snaaket Franziska am det stak „In the Army Now“ faan Bolland & Bolland an Hauke luket üüb staken, huar isbaaren en grat rol uun spele. At musiik finj jam üüs leewent üüb üüs playlist! Uun detheer episood Sudoku Wat en Leedji fortelt: Bolland & Bolland – In the Army Now Isbaaren uun’t musiik Gentlemen

#153: at best musiikstak, braas & partisaanen

Wi luke üüb det ölerbest musiikstak an fraage üs, wat do at best wees küd, feire de dai faan a hakbraas an hiar musiik faan partisaanen. Uun detheer episood Musiiktp: DIIV – Blankenships De dai faan a hakbraas At best musiikstak Musiiktip: Die Realität – Nur die Realität Wat en Leedji fortelt: Bella Ciao Musiiktip: The Mountain Goats – Get High and Listen to The Cure

#152: apreegern, Texas Ranger & ruusen

Sant hög weg as „Systemsprenger“ uun a kinos an das weg as dediar film üüs tip för jam. Diartu uk musiik, tu’n bispal „Rose of Cimarron“ faan Poco uun Wat en Leedji fortelt an „Deutsche Wohnen“ faan Dazzle, wat at cover faan’t weg bi Marret an Hauke as. Mareike snaaket diar am, huar a Texas Rangers, huar at ja uk en tv-seerie tu jaft of jeew, auerhood faandan kaam an Marret an Hauke reege jo noch temelk ap. Uun detheer … „#152: apreegern, Texas Ranger & ruusen“ weiterlesen

#151: uun a neegentiger

Uun a neegentiger haa jo lidj ütj üüs team för’t iarst feer mä Playmobil-figuuren spelet, so wel britpop-musiik üüs uk musiik faan’t band Echt hiard an woorskiinelk uk al ens wat faan’t Blä Mauritius mäfingen – of tutmanst, diarfaan, det lidj freimarkin saamle. An am al dön teemen dreit’m das weg üüs program. Musiik finj jam üüb üüs playlist #151. Uun detheer episood Noch ens #FFF Playmobil – Der Film Hoker wiar noch gliks Echt? Üüs Cover faan’t weg Blaue … „#151: uun a neegentiger“ weiterlesen