Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Frasch Sendung Sölring

#53

Dat wi hir al a hiale tidj am a harewst snaake, paaset nü entelk uk: das weg as de kalendaarisk harewstbegan! An uun a harewst koon ham een ei bluat deelsat an serien luke (diartu haa’w ja al muarsis tips den), för föl lidj as’t ja uk det tidj, huar’s weler en betj muar lees. Diartu snaake wi auer en buk, wat jubilääum feiert. An nei musik jaft at uk weler.

Seit Wochen wird davon geredet – nun ist der Herbst da. Dazu ein Buch-Jubiläum und neue Musik für euch.