Kategorien
Fering/Öömrang

Aapelkuuk

Jüst nü, diar at weler iarer jonk wurt an uk ale früchten rip san, do kön’m uk gud ens weler en kuuk baag. Een faan min favoriiten as diarbi en gans ianfach aapelkuuk. Jam brük ianfach bluat trii aapler, meel, margariine, baagpolwer, en mase soker an waniljesoker. Jam nem 250 g meel, ian teeskaas baagpolwer ian pak waniljesoker, 75 g soker, 150 g margariine an tau skaaser weeder. Mikse jam det tup tu dii an du jam det iin uun en fuarem, wat tuföör en betj mä margariine ütjkliamet wurden as. Diarüüb lei jam a aapler, wat jam tuföör uun skiiwen skeer. Boowen üüb kem do noch streuseln, wat jam ütj 150 g soker an 150 g meel, 100 g margariine an en betj kaneel fuarme. Am en betj muar smaag tu fun, kön jam för det hualew faan’t meel uk bokwiatenmeel nem, do wurt de kuuk en betj nödiger.
Efter 45 minüten uun a oonk bi 180 graad haa’m en feinen aapelkuuk.