Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Blub blub plop

Fein musiiktips, iidjen, seerien an snaak.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Hula-hoop, yoga an iidjen

Marret hee al ööwet, Hauke skaafet knaap 10 sekunden, at Hula-Hoop boowen tu leeten. Huaram wi det auerhood ferschük? Na, irgenthü skal’m jo uun beweeging bliiw, wan ham al at hiale tidj aran as.

Kategorien
Fering/Öömrang

Aapelkuuk

Jüst nü, diar at weler iarer jonk wurt an uk ale früchten rip san, do kön’m uk gud ens weler en kuuk baag. Een faan min favoriiten as diarbi en gans ianfach aapelkuuk. Jam brük ianfach bluat trii aapler, meel, margariine, baagpolwer, en mase soker an waniljesoker. Jam nem 250 g meel, ian teeskaas baagpolwer […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Programm

Eerdaaplersalaat

Worskiinelk anert ham nü ales, auer ik mi so diarauer frööge an heer diar am snaake, oober ham mut een doch frööge, wan’t so warem an fein as üüs uun a uugenblak. An auer ham bi det fein weder uk gud uun guard sat kön of üüb’t balkon, toocht ik, began ik heer ens mä […]