Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Ütjnjokse

Am’t wechdun faan saagen, wat ham mei, oober eentelk goorei brükt, huar ham aran as an een aran fäält an wat lidj diar am schong.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Nü wurt iinpaaket

Marret paaket sin kroom iin, a ARD paaket de ESC noch ens weler ütj an föör a aalern wurd present iinpaaket

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Hoker hee nü ei gebuursdai?

San lidj tatsechelk so ianfach, det’s imer tu’t salew juarstidj mänöler iin uun’t baad gung?

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Smok uugen beeft fein maskin

Uun episood #007 haa’f al ens am maskin snaaket, daaling gungt at widjer, auer nü was miast arken diartu wenet as, en maske tu brüken. An wan ham een diar iarst tu wenet hee, as’t ferlicht uk goor ei so ring.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Spelplaatsen ütj üüs jongenstidj

„Spelplaatsen ütj üüs jongenstidj“ küd en tiitel för’t autobiografii wees, oober wi men det gans wurdelk: wi wel detheer weg en betj turagluke üüb a spelplaatsen ütj üüs jongenstidj.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Exit Games online spele, hula, sport an musiik

Letst weg toocht wi noch, det puask eentelk uk ei ölers wurt üüs a öler daar, wat uun a uugenblak föörbi tji. Man do haa wi doch noch wat belewet.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Blub blub plop

Fein musiiktips, iidjen, seerien an snaak.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Weg trii üüb a suufas

Das weg snaake wi noch en betj widjer am det, huar wi letst weg mä begand haa – uk am ens tu lukin, of wi uk ales skaafe, wat wi üs förnimen haa. An gans wichtig: tji’m jam en maske üüb, wan jam efter bütjen gung!

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Hula-hoop, yoga an iidjen

Marret hee al ööwet, Hauke skaafet knaap 10 sekunden, at Hula-Hoop boowen tu leeten. Huaram wi det auerhood ferschük? Na, irgenthü skal’m jo uun beweeging bliiw, wan ham al at hiale tidj aran as.

Kategorien
Fering/Öömrang Mä Marret & Hauke üüb’t suufa

Corona-Lockdown üüb’t suufa

Neemen witj, hü lung wi ale nü aran bliiw skel, am en corona-epidemii iintugrensin. Wat ham uun detdiar tidj du kön, besnaake wi das weg.