Kategorien
Deutsch Frasch Sendung Sölring

#84: Special Olympics, fiirdeege än Vincent

Önj e leeste waage as üs sü rucht apfeelen, dåt äntlik da buume gräin wårde än bloosme. Än nü as et uk sü smuk wurm wörden. Dåt hååget üs gåns gödj sü än we hoowe, dåt et näist waag uk sü blaft, for dan san da Special Olympics heer önj Kil. Wat dåt as, ferteele we jam dåtheer tooch. Dan gungt et nuch am fiirdeege tut iinje foon e tweede wråålskrich, am Christi hamelfård än “Wat en Leedji fortelt” as uk önjt program ma „Vincent“ foon Don McLean.

Bei uns geht es diesmal um die Special Olympics, Feiertage zum Ende des 2. Weltkriegs und um die Hintergründe zu Christi Himmelfahrt. Und “Wat en Leedji fortelt” ist auch wieder dabei, heute zu “Vincent” von Don McLean.