Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Star-Wars-Leedjis

Nü es al weđer „May the 4th“, di fjaart Mai en Star-Wars-Dai. En ik haa jens en bet saacht, of’t Leedjis jeft, wat fan Star Wars of di Jedi fortel. Natüürelk jeft’t di Soundtrack. Di jert tö dānen Soundtracks, wat best leren sen en mal bikeent sen. En hat jeft dit Leedji, wat ön di Cantina fan Mos Eisley üp Tatooine ön Episood 4 spölet uur. Di Band es ön di Film bluat en gans litj Diil en söricht fuar di rocht Atmosfeer, üs Luke Skywalker en Obi-Wan Kenobi ön dit Wiartshüs gung. Di Musikers sen Aliens en di Noom fan jaar Ker es „Figrin D’an and the Modal Nodes”. Di Musiker Meco maaket diar 1977, töhop me di bikeent Wiis fan di Star Wars-Films, en Disco-Leedji fan, wat jit beeter forkaaft waar üs dit Original.

Man ik haa uk üđer Leedjis fünen. „Weird Al“ Yankovic heer tau Lop Leedjis nemen, wat’t al jaav en diar en nii Tekst tö skrewen. Tö Bispöl dit Leedji „Lola“ fan The Kinks: Dit fortelt eegenlig fan en Kārming, wat en Wüfhaur raaket en en fain Inj me höör heer. Man bi’t Jen fent hi üt, dat’t eegenlig uk en Kārming wiar. Yankovic heer di Tekst nü sa foranert, dat Luke Skywalker diar fan Yoda fortelt, wat höm di Saaken fan di Jedi liir wel. Sa waar üt „Lola“ ön di 1980er-Jaaren „Yoda“.

Dit taust Leedjis fan Yankovic es „The Saga begins” fan 1999. Hat nemt „American Pie“ fan Don McLean üs Fuarlaag. Obi-Wan Kenobi fortelt fan dit, wat ön Episood I sken es. Man önstair fan „Bye bye Miss American Pie” jit’t nü:

Oh my my, this here Anakin guy,
may be Vader someday later, now he’s just a small fry.

Ön’t Wiideo sjocht em Yankovic ön di Kluađer fan Obi-Wan, wat döör’t Wööstlön gair. Bi en Klawiir set en Kārming me en suurt Mantel, wat ütsjocht üs bi di Sith Lord Darth Sidious. Dan skeft di Seenerii, en di Musikers sen ön en Cantina, hur uk tö Bispöl Prinsesin Amidala en di Jedi Mace Windu sen.

Desjirem Leedjis wiar uk wel leren. Yankovic fortelt jens, dat Don McLean sair heer, dat sin Jungen dit aurdimaaten hol jert. Hi taacht nü, dat hi salev mesgin üp di Büüni bluat jit om Star Wars en Jedis teenk kür en dit me sin Tekst fan „American Pie“ döörarküđer bring kür.

Yankovic skel dit miist fan di Tekst bluat fan Spoilers üt’t Internet skrewen haa. Man dit wiar noch sa gur, dat hi ek muar fuul aneri skul, eeđer dat’r di Film sen her.


Am 4. Mai ist Star-Wars-Tag. Mit Star Wars haben auch verschiedene Lieder zu tun. Die Soundtracks gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Filmmelodien. Das Lied der Cantina wurde in einer Disco-Version sehr erfolgreich. Der Musiker „Weird Al“ Yankovic nahm zweimal schon existierende Lieder als Vorlage und gab ihnen einen Star-Wars-Text. Aus „Lola“ von The Kinks wurde „Yoda“. In „The Saga begins“ erzählt Obi-Wan Kenobi von den Geschehnissen aus Episode 1 zu der Melodie von „American Pie“ von Don McLean.


Bild: yari hotaka from Japan, Creative Commonsby 2.0 deed.en, via wikimedia commons