The Melodians – Rivers of Babylon

Bild: Eduard Bendemann (1811–1889)via wikimedia commons

Leedjis, wat me Religjoon tö dön haa, jert em dach bluat ön Sērk, ja sen senig en lüngwiilig. Man es dit sa? Nau nomen ken’s sagaar di Charts iinnem. Sa es’t sken bi „Rivers of Babylon“. Dit Leedji waar töjest 1970 fan „The Melodians“ süngen, rocht bikeent waar’t uk 1978 ön di Wersjoon fan Boney M. Di Tekst fan’t Leedji kumt gurtendiils üt di Biibel. Hi es üt Diilen fan tau Salemer töhopseet. Jen diarfan, di Salem 137, snaket fan’t … „The Melodians – Rivers of Babylon“ weiterlesen