Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Poco – Rose of Cimarron

Trag mich zu den Sternen, Rose of Cimarron,
Weit in blaue Fernen, Rose of Cimarron

Sa soong Hoffman & Hoffmann 1976 ön jaar Leedji. Man dit es ek dit Originaal. Diar jit’t:

Roll along, roll on, Rose of Cimarron,
Dusty days are gone, Rose of Cimarron.

Rose of cimarron, di Ruus fan Cimarron – wat es didiarem Cimarron? Hat es dit spaans Uurt fuar Mustang. Ön’t Spaans fan Latiinameerika es dit dit Uurt fuar en wilj Diirt, of uk en tölöps Hüsdiirt. Hat waar bi di Slaawerii uk brükt fuar en Slaav, wat wechlöpen es. En Cimarron es en County ön di Staat Oklahoma ön di USA. Di waar grünlair ön en Regjoon, wat jens No Man’s Land neemt waar. Hat wiar en Regjoon, hur’t eegenlig niin Rocht jaav, Outlaws ging diarhen, om tö sküülin.

En hat jeft di Cimarron River en di Cimarron-Wööstlön. En ön di Regjoon es di Cimarron Cutoff, en Part fan di Santa Fe Trail. Di wiar ön di Wilj Weesten en wichtig Hanelswai twesken di Uunplaatsen bi di Missouri River en Mexiko.

Man wü gung jit jens töbeek tö di Outlaws. Diar wiar jens om en bi 1893 en Faamen fan sawat 14 Jaar, me di Noom Rose Dunn. Jü forliibet höör ön George Newcomb. Di jert jens tö di bikeent Dalton Ker, man Bob Dalton wil höm ek muar haa. Newcomb waar da Meföliger fan en üđer Ker, di Wild Bunch. Di waar grünlair fan en üđer jer Meföliger fan di Daltons, Bill Doolin. Ja roowet Banken en Laadens üt, en aurfeel Tochen. Fan Rose Dunn uur fortelt, dat jü Newcomb fölicht en höm holp. Jü kür ön di Staten gung en wārewi. En da jeft’t di Legend fan di Slacht fan Ingall. Diar haa Liren, wat dit Rocht waari, en Outlaws üp arküđer skööten, en Rose Dunn skel döör dit Sjiten löpen wiis en braacht Newcomb Munisjoon. Sa kür hi aurlewi.

Dit Jen es traagisk. Rose Dunn her fjuur Bröđern. Ja wiar jest salev Outlaws, man diareeđer jaaget ja di Outlaws. En ja saacht eeđer George Newcomb. Rose wiar üp di Ranch fan höör Familji en Newcomb wil höör waarskiinelk bisjuk, üp ark Fal wiar hi uk diar. Newcomb waar fan Rose höör Bröđern skööten. Rose sair diareeđer langsen, dat jü fan nönt wat wost her, en sa sair uk höör Bröđern.

En desjirem Rose Dunn waar uk „Rose of Cimarron“ neemt. Jü skel Outlaws wat tö iiten dön haa, jaar Saaren pleeget haa en diareeđer let jü jam weđer gung. Rusty Young, en Lermaat fan di Band Poco, jert fan desjirem Forteling. Hi skul da 1976 en Cowboy-Leedji fuar en Western-Spölster skriiv, man önstair süng’t da sin ain Band.

Rose of Cimarron erschien 1976 von der Band Poco. Rusty Young sollte eigentlich ein Cowboy-Lied für einen Western-Schauspieler schreiben. Da fiel ihm die Erzählung von der Rose of Cimarron ein. Rose Dunn hatte sich in den Outlaw George Newcomb verliebt und folgte ihm. Sie soll Outlaws versorgt und gepflegt haben. Newcomb wurde schließlich von Rose Dunns Brüdern erschossen. Sie waren Kopfgeldjäger.


Titelbild: unbekannter Fotograf; Historian Insight, via Wikimedia Commons