Anzac Day

Bild: GnangarraCreative Commonsby 2.5 auvia wikimedia commons

Di schungster Eric Bogle süng önjt iir 1971 dåt stuk „And the Band played Waltzing Matilda“, weer et am austraaliere önj e jarste wråålskrich gungt. Deerbai snååket hi uk am en däi, weer et paraade jeeft än saldoote marschiire. Deerma as di Anzac Day tu e 25. April miinjd, wat en tånkdäi for e düüdje foon e slåcht foon Gallipoli as. ANZAC stoont for Australian and New Zealand Army Corps. Deerma as en floose foon saldoote üt Australien än Naisiielönj … „Anzac Day“ weiterlesen