Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Soon may the wellerman come

Waalfangers skul forsöricht uur, en ön Nii-Siilön maaket dit ön’t 19. Jaarhönert tö Bispööl di sa neemt “Wellermen”. Man ön des Leedji went töleest dach di trér, nemelk di Walfesk.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

O Fortuna

Carl Orff skreev ön di 1930er Jaaren di Musik tö jen fan di bikeenst Leedjis üt di “Carmina burana”. Dit sen Teksten üt dit Merelialer, en ja sen waaraftig ek blüch.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Village People – Y.M.C.A.

En Leedji aur di CVJM uur tö en Hümni fan di Sjwuulenbiweeging, man diar jeft’t jit muar tö fortelen.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Bee Gees – Staying alive

Des Leedji helpt, en Leewent tö retin, en fortelt tö liker Tir fan Liren, wat bluat lewi wel.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Höhner – Kumm loss mer fiere

Ken em fiiri, wan üđershur Bomben faal? Bi di Taust Golfkrich waar di Ruusenmondaistoch ön Köln ofsair. Man sa iinfach wiar’t dach ek, hat wiar di Bigen fan di Spookentochen en fan en Leedji aur Früger aur’t Leewent.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Savuka – Asimbonanga

En Leedji ön tau Spraaken es Nelson Mandela töiiwen, wat tö di Tir al sent maning Jaaren ön Arest wiar.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Ein Mops kam in die Küche

Des Lop gairt om di Jemelkhair fan en Leedji aur di Mensk sin best Frinj en aur jen fan di bikeenst Hünrasen.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Udo Jürgens – Griechischer Wein

Des Lop gair’t om en Leedji, wat höm eeđer Uurlaub önjert, man jüst dit Töögendiil es.

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Sölring Wat en Leedji fortelt

Musikaalisk Kreben

Ön des XL-Wersjoon gair hat om fjuur Leedjis, wat twesken 1600 en 2010 tökemen sen en wat hiil forskelig di Jöölforteling foraarberi.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

August Zarnack/Ernst Anschütz – Oh Tannenbaum

“Oh Tannenbaum” fortelt fan Truuhair, Hööp en Stöörighair, en da kām uk jit Jööl diartö.