#58

Detheer weg dreit ham bi üs föl am Halloween, wat ja naist weg as. Mareike ferklaaret, wat a beeftgrünjer faan’t fest san an eranret diaram, dat fööraal das juar de 31. oktuuber uk faan’t sark grat feiert wurt – an ferklaaret, huaram. Faan Hauke fu jam alternatiifen, wat ham Halloween uk du kön, wan ham ei bi a dör üüb jongen teew wal an Halloween aran feiere wal. An Franziska snaaket uun Wat en Leedji fortelt am „It’s a long way … „#58“ weiterlesen

Halloween-alternatiifen för aran

Bi min nei wening jaft at so en video-klingerklook. Wan hoker föör a dör stäänt an klingelt, kön ik tu Halloween gliks sä, of det en frinj as, en kint as, wat snupkroom wal, of – ik nem det tutmanst uun dat at so as, wan ik niks sä – en gespenst. Oober ik liaw, so föl lidj kem diar uk ei föörbi. An wan dach, wul ik min tidj eentelk uk beeder ferbring üüs bi a dör tu teewen. … „Halloween-alternatiifen för aran“ weiterlesen

Detheer weg uun #58

Detheer weg dreit ham bi üs föl am Halloween, wat ja naist weg as. Mareike ferklaaret, wat a beeftgrünjer faan’t fest san an eranret diaram, dat fööraal das juar de 31. oktuuber uk faan’t sark grat feiert wurt – an ferklaaret, huaram. Faan Hauke fu jam alternatiifen, wat ham Halloween uk du kön, wan ham ei bi a dör üüb jongen teew wal an Halloween aran feiere wal. An Franziska snaaket uun Wat en Leedji fortelt am „It’s a long way … „Detheer weg uun #58“ weiterlesen