Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Sholom Secunda & Jacob Jacobs – Bei mir bistu shein

Dit Leedji fan1932 kumt üt en jidisk Musical en waar da me en engelsk Tekst bikeent. Ön Nātsi-Dütsklön waar hat forböören, man me en anti-semiitisk en anti-bolsjewistisk Tekst weđer töleet, aur amerikaansk Jazz wil em dach hiir. En ön di Sowjetunjoon en üp Engelsk eeđer 1964 jaav’t weđer nii Teksten.