Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Sholom Secunda & Jacob Jacobs – Bei mir bistu shein

Dit Leedji fan1932 kumt üt en jidisk Musical en waar da me en engelsk Tekst bikeent. Ön Nātsi-Dütsklön waar hat forböören, man me en anti-semiitisk en anti-bolsjewistisk Tekst weđer töleet, aur amerikaansk Jazz wil em dach hiir. En ön di Sowjetunjoon en üp Engelsk eeđer 1964 jaav’t weđer nii Teksten.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Aaron Zeitlin, Sholom Secunda – Dos kelbl (Dona, Dona)

En Kualev liit bünen üp en Wain. Ön di Hemel flocht en Fügel frii ombi. Dit Kualev skriilt, man di Buur heer litjet Meliiren: „Hurom best uk en Kualev? Dü herst uk en Fügel wiis kür!“ Shrayt dos kelbl, zogt der poyer Ver zhe heyst dikh zayn a kalb? Volst gekert tsu zayn a foygl […]