#61

Dön Paradise Papers wise diarüüb hen: uk Bono faan U2 wal ei so hal ale stjüüren betaale. Sowat hee’t iarjuaren ei jewen, dat döndiar „gud“ musiikern sowat du. Of dach? Wi keen diar tutmanst een schongster. Hoker wi uk keen, dat as de swet Heinrich. Wan jam ham ei keen, do ferpaase’m dasheer ütjjift ei! At jaft neemelk uk weler wat tu weden bi Wat en Leedji fortelt (spiitigenooch ei uun’t podcast) an en guden tip am en stak jöögelsliteratüür – of en stak … „#61“ weiterlesen