Kategorien
Playlist

Playlist #120

Antilopen Gang – Pizza Cream – I Feel Free Bela B. & Lee Hazlewood – Lee Hazlewood und das erste Lied des Tages Beans On Toast – Taylor Swift Sophie Hunger – I Opened a Bar Lambchop – Sharing a Gibson with Martin Luther King Jr. Mumford & Sons – Guiding Light Ennio Morricone – […]

Kategorien
Fering/Öömrang Programm

Stalking

As at nögen, wan en maan en ferkuuperin uun en supermarkels hal liis mei? Woorskiinelk ei. Wat oober, wan hi det wüf do ei linger uun de markels schocht an efter hög weg efterfraaget, huar hat blewen as, a mäwerken ham fertel, det hat nü uun en öler filiale werket an hi do mä en […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang Sendung Sölring

#120: stalking, en menskenrochts-hymne an en aanj bar

At wurt en betj iarnster das weg: wi wel am stalking snaake, wat wilems dach en betj tu romantisiaret uunsen wurt – of tutmanst wurt at wurd en betj tu romantisiaret brükt. Bi Wat en Leedji fortelt gungt at am tau imigranten, wat henrachtet wurden san, huar oober föl lidj faan teenk, det’s tu ünrocht ferurdialet wurden san. An wi snaake am de ual druum faan en aanj bar.