Kategorien
Deutsch Sendung Sölring

Lichtspiel

Nü gair dit jaa weđer luas, me di trēr Reeg fan „Babylon Berlin“. Gurt Skelter, Iinbliken iin ön di Ofgrünen fan en Gurtstat, en Selskep söner Maal, diartö da en Filmmusik, wat di Tölukers iin ön di Hanling tair – di Maakern fan di Seerie teekeni en spanend Skelt fan di leet Gul Twuntiger Jaaren. […]