Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Welwaier: stripler of ufseekert waier?

Bi’t diskusjuun am en seeker infrastruktuur för wel-ferkiar jeew at uun a letst juaren imer so tau rochtingen, hü argumentiaret wurd. At jaft a so näämd „protected bike lanes“, also ufseekert welwaier, an at mikset ferkiar, huar welen mä autos tup üüb struat keer, miast mä so en welstripel bi a sidj. Gud argumenten haa […]