Kategorien
Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät Programm

Projekt „Abstandsmesser“

De „Tagesspiegel“, en bleed, wat uun Berlin ütjden wurt, hee en aksjuun startet, wat’m am muar seekerhaid för wel-keerern komre wal. Det projekt, wat de Tagesspiegel nü startet hee wiset diarüüb hen, det at uuntesken uun Berlin maner hüshualer mä auto jaft üüs saner auto an det sant auer fiartig juar a taalen faan a […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Welwaier: stripler of ufseekert waier?

Bi’t diskusjuun am en seeker infrastruktuur för wel-ferkiar jeew at uun a letst juaren imer so tau rochtingen, hü argumentiaret wurd. At jaft a so näämd „protected bike lanes“, also ufseekert welwaier, an at mikset ferkiar, huar welen mä autos tup üüb struat keer, miast mä so en welstripel bi a sidj. Gud argumenten haa […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Plooner ütj Helsinki: Maner struaten – maner ferkiar

Föör trii weg haa’k uun detheer rubriik diar am snaaket, hü heer an diar fersoocht wurd, autokeeren maner atraktiif tu maagin, auer at imer muar autos jaft an ei nooch steed diarför as. Wat diarbi ütjkomt as diar ei bluat ring loft, wat wi öösme, man uk föl krach an stres – för lidj uun […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Hü’t autokeeren maner atraktiif maaget wurt

Wan ham een auerleit, det at wilems gonstiger as, mä auto tu keeren üüs mä bus of boon – sogoor wan ham det regelmiatig dee – do as det ja temelk nüürig. Imerhen as’t ja so, det mä muar autos uk muar ufgaase iin uun a loft kem an a stau üüb a struaten widjer […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

15 juar „city-maut“ uun London – en föörbilj för Tjiisklun?

Uun Singapur mut ham nian auto nei uunmalde, wan nian öler auto ufmaldet wurden as, uun Tokio mut ham bluat en auto uunmalde, wan ham uk efterwise kön, det ham en garage of en öler stääd diarför hee an uun London, Oslo an öler stääden jaft at en city-maut. At jaft onerskiaselk waier, am’t hentufun, […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Fahrradklima-Test 2016

Wi haa hir ferleeden juar al am a Farradklima-Test faan a ADFC, de algemian tjiisk wel-klub, snaaket. Uun det test küd ham bewäärte, hü’t uun det aanj stääd mä de wel-ferkiar ütjsjocht. Det haa uk en mase lidj den an nü jaft at resultaaten. An diartu koon ham sai, dat at iarst ens för Kiel […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Pendelferkiar

Wi haa uun dethir rubrik de hial april diarauer snaaket, wat jo parteien, wat uun Sleeswig-Holstian aktuel uun a lundai san of en schangs haa, iin uun a lundai tu kemin, uun hör parteiprogramen tu ferkiar an at mobil leewent skriiw (kön’em hir lees an hiar). Wat wiar oober ölers noch luas uun a april? Det […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Wat jo parteien tu ferkiar an mobilitäät sai (4 + tupfaading)

Uun a mai woort uun Sleswig-Holstian an NRW weelet. Wi luke uun en serie faan üüs rubrik ferkiar an mobilitäät arke weg diarüüb, huar jo parteien uun Sleswig-Holstian hör swaarponkten üüb lei, wan’t am ferkiar an at mobil leewent gongt. Wi haa ale parteien troch, wat uun a lundai san, oober at Linke an at […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Wat jo parteien tu ferkiar an mobilitäät sai (3)

Wi san maden uun’t superwooljuar 2017. Naist muun woort uun Sleeswig-Holstian an NRW ufstemet, uun at Saarlun wiar’t wool al. Uun en letj seerie faan üüs rubrik ferkiar & mobilitäät luke wi diar üüb, wat jo parteien so föör haa för ferkiar an’t mobil leewent. Uun dial 1 ging at luas mä at CDU an at SPD, uun dial 2 […]

Kategorien
Deutsch Fering/Öömrang ferkiar an mobilitäät

Wat jo parteien tu ferkiar an mobilitäät sai (2)

Wi san maden uun’t superwooljuar 2017. Naist muun woort uun Sleeswig-Holstian an NRW ufstemet, uun at Saarlun wiar’t wool al. Uun en letj seerie faan üüs rubrik ferkiar & mobilitäät luke wi diar üüb, wat jo parteien so föör haa för ferkiar an’t mobil leewent. Uun dial 1 ging at luas mä at CDU an at SPD. Uun dial 2 […]