Leedjis ön’t Museeum

Leedjis ön’t Museeum
Bild: Lobster1Creative Commonsby-sa 3.0 deed.envia wikimedia commons

Ön üüs Sending hiir i jaa aaft wat aur Sjungsters en jaar Leedjis. Man diarme es tjabelstünj ek aliining. Hat jeft sagaar ain Museen, wat bluat me jen Leedji tö dön haa.

Tö’t Leedji „Stille Nacht, heilige Nacht“ jeft’t sagaar muar üs jen Museeum. Ön’t Stille-Nacht-Museum Oberndorf uur diar, hur’t Leedji dit jest Lop āpföört waar, fan didiarem Āpfööring, dit Tökemen en di Forbreering fan’t Leedji fortelt. Bütendit gair’t om’t Leewent tö di Tir ön Oberndorf, üs di Seefaart üp di Salzach wichtig wiar. En üđer Diil fan’t Museeum heer me di Forbreering fan’t Leedji ön forskelig poliitisk Situatsjoonen en me sin Bedüüding fuar Freer tö dön.

En üđer Stille-Nacht-Museeum es ön Salzburg ön’t Gibuurtshüs fan di Tekster Joseph Mohr, ön Wagrain, hur Joseph Mohr leeter Wikār wiar, ön Arnsdorf ön’t Skuulhüs, hur di Kompoonist Franz-Xaver Gruber lewet en aarbert her, en ön Hallein, hur Franz Xaver Gruber leeter uk aarbert her.

Uk dit naist Leedji keen i al üt üüs Rubrik. Winton’s Waltzing Matilda Centre fortelt fan di Histoori fan’t austrālsk Leedji „Waltzing Matilda“. Di Bisjukers fair jir uk wat aur di Stat Winton tö sen en wat diar ön di Jest Wārelskrich wiar, en aur di Histoori fan di Winton Shire me di Gurt Straik fan di Sjipklepsters fan 1891.

Di Stiftung Haus der Geschichte fan di Bundesrepublik Dütsklön heer Ütstelings tö Liinen tö forskelig Teemen maaket, sa uk tö dit Leedji „Lili Marleen“. Desjirem Ütsteling wiar tö Bispöl al jens üp Heliglön tö sen. Ön di Ütsteling gair’t om dit Tökemen en di Forbreering fan’t Leedji, om di Sjungster Lale Andersen en uk diarom, hurdeling’t fan forsklig Siren foraarbert en brükt waar, tö Bispöl ön di Propaganda, üp Kaarten, ön üđer Spraaken en ön Films.


Nicht nur bei tjabelstünj geht es oft um Lieder und ihre Hintergründe, es gibt sogar eigene Museen zu einem einzelnen Lied. „Stille Nacht, heilige Nacht“ hat gleich mehrere Museen an Wirkungsstätten des Texters und des Komponisten in Oberndorf, Salzburg, Wagrain, Arnsdorf und Hallein. In Australien gibt es in Winton das Waltzing Matilda Centre, das sich auch mit der Geschichte der Umgegend beschäftigt. Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat eine Leihausstellung zu „Lili Marleen“, die auch schon auf Helgoland zu sehen war.

1 Gedanke zu „Leedjis ön’t Museeum“

Kommentare sind geschlossen.