Alita: Battle Angel

Jüst as di naie film „Alita: Battle Angel“ önj e kinos kiimen. Ik hääw’n ål sänj, än ik koon bloot seede: Dåt luunt ham wörklik. Di film as wörklik grutårti. Jü hoonling spaalt önjt 26. iirhunert, 300 iirnge eefter en gruten krich.  Doktor Dyson Ido fant aw en schrottbunke di hood foon en cyborg än baget har wider tuhuupe. Di cyborg, wat nü di noome Alita feet, koon ouers ai deeram tånke, huum jü as än weer’s jurt kamt. Ouers … „Alita: Battle Angel“ weiterlesen

Festivals

A wos stäänt föör a dör an uk wan’t noch ei gans somer as: at wurt suutjis tidj, am a festivals tu teenken, wat das juar so üüb üs tukem – auer a koorden san irgentwan uk wech. Oober luanet ham det auerhood noch, üüb en festival tu gungen? Wilems as’t dach temelk jüür. Diar am snaake wi en betj an luke al üüb en grat an en letj festival. Wan ham do en koord hee, bedüüdet det jo oober … „Festivals“ weiterlesen

Valentiinsdai brük wi ei/Musiiktip: “5 Minuten”

Widjert föl lidj ferükt ambirään an ruusen an schoklaad kuupe, gungt för ölern a wäält oner, auer’s alianing san. Wat skal det? Brük wi dediar ual valentiinsdai wörelk? Wan ham hoker hal liis mei, do kön ham det doch uk so arke dai wise. Wi besnaake, wat üs bi de valentiinsdai nerfet – an det leit ei diaram, det wi neemen haa 😉 Tu detheer teema paaset uk gans gud Marret san musiiktip, huar uun at am en ünlokelk liibe … „Valentiinsdai brük wi ei/Musiiktip: “5 Minuten”“ weiterlesen

Playlist #122

St. Vincent – Masseduction The Bevis Frond – I Was a Bird Sheppard – Geronimo Parov Stelar – TROUBLE (feat. Nikki Williams) Bibio – Curls Motorama – Kissing the Ground Kevin Morby – I Have Been to the Mountain KitschKrieg – 5 Minuten (feat. Cro, AnnenMayKantereit & Trettmann) Childish Gambino – This Is America Dendemann – Nochn Gedicht Beck – Colors

#122: Cyborgs, Geronimo & festivals

Diar as för das weg en mase tup kimen. Haa’m valentiinsdai feiert? Wi snaake diar am, hü föl de dai eentelk uk nerfet. An wi snaake föl am musiik: musiik, wat faan en ünlokelk liibe hanelt (paaset ja uk tu de valentiinsdai), wat en grammy fingen hee of üüb Heinz Erhard (hoker das weg 110 juar ual wurden wiar) henwiset. An bi Wat en Leedji fortelt kön’m wat auer de indiaaner Geronimo hiar.
Bål as uk uurs än da festivals kaame wider, weer Marret ål aw teewt. Bai sü en festival koon foole schaie, wat gödj unti uk hinj as än e prise schal huum uk ai ferjeese. Än tuleest foue jam noch en filmtip, nämlik tu di naie film Alita: Battle Angel, weer et am Cyborgs gungt.

Wir haben diesmal eine Menge im Programm, von Musik über eine unglückliche Liebe bis zu dem Indianer Geronimo, vom Valentinstag über Festivals bis zu einem Film über Cyborgs. Viel Spaß!