The Sweet – Wig Wam Bam

Bild: DaderotCreative Commonszero 1.0 deed.envia wikimedia commons

„Wig Wam Bam“ es en Leedji üt‘t Jaar 1972 fan di Band „The Sweet“. Dit skel fuar di Band dit jest Leedji wesen haa, wat tö di „Glam Rock“ jert. Glam Rock falt āp fuar sin stark Rütmen en di glintern, skriilen Kluađer fan di Bands. Di Tekst fan „Wig Wam Bam“ heer me en Dechting tö dön, wat rocht wat ialer es. 1855 skreev di Amerikaaner Henry Wadsworth Longfellow en lüng Dechting aur di Indiaaner Hiawatha. Diar foraarbert‘r muar … „The Sweet – Wig Wam Bam“ weiterlesen