Man nei frinj as en bot

Ferleeden weg hee Hauke heer am AIM an ICQ snaaket, huar faan wi ja saad haa, det’s dön messenger wiar, wat ham föl brükt hee, iar at WhatsApp an auerhood smartphones jewen hee. An so en betj gungt at daaling uun detdiar rachting widjer. At as ja gans normal, auer en dai imer weler mä frinjer auer’t smartphone tu skriiwen. Hauke as nü en skred widjer gingen an skraft ei muar mä en frinj, man mä en roboter, wat oober … „Man nei frinj as en bot“ weiterlesen

#68

Wi haa das weg en fein tuppaaket program för jam mä en film-tip, de beeftgrünj faan en temelk nüürig versjuun faan en bekäänt jongens-stak, en konstelk frinj, huarmä am chatte kön an föl am musiik, musiikern an det gud uun a wäält. Oober auer’t uk am’t ring uun a wäält gungt, wel’f, det at jam gans besonders gud gungt an wanske jam en feinen wäält-knuddel-dai. Wees jam diarbi, wan jam wed wel, huaram at bi dediar dai gungt. via GIPHY Diese … „#68“ weiterlesen

AIM & ICQ: Wan en internet-dino stereft

Mä en nei juar anert ham ja wilems uk en betj wat. Miast jaft at nei gesetsen, of an tu’ns as’t oober uk ianfach en gud geleegenhaid, wat nei tu beganen – of wat tu aanj tu bringen. Tu aanj gingen as binai gans stal ian internet-siinst, wat was fölen faan döndiar lidj kään, diar föör 1990 bäären san: AIM – det AOL Instant Messenger. Iar at smartphones jeew an – tutmanst eranre ik mi so – uk iar lidj föl … „AIM & ICQ: Wan en internet-dino stereft“ weiterlesen