#128: uarklauers, Vollplaybacktheater & seksismus an welhelmer

Wi kem das weg noch ens turag üüb tau teemen ütj at letst sending, auer’s doch noch gans aktuel san: seksismus uun’t werbung an a demonstrasjuunen jin at nei urheberrocht. Oober wi haa uk wat nais belewet: Mareike an Franziska wiar uun’t Vollplaybacktheater an Marret an Hauke auerlei, hü’s Marret san uarklauer wechjaage kön. Bi’t seksismus uun’t werbung gungt at am a nei anongsen faan’t Bundesverkehrsministerium. Am welhelmer haa’f heer bi tjabelstünj al ens snaaket (Helem of airbag?, Teknik uun … „#128: uarklauers, Vollplaybacktheater & seksismus an welhelmer“ weiterlesen

Emansipasjuun

De equal pay day as en dai, wat diarüüb henwiset, det wüfen bit tu dediar dai so tu saien gratis werke – wan ham ens efterreekent, hü föl jil maaner för det salew werk fu. Auer de dai jüst wiar an för tau weg diartu uk noch wäält-wüfen-dai, wul’f en betj diar am snaake, wat ales ring gungt uun üüs seelskap. „Spitzenvater des Jahres“ Man ei bluat det. Hü kras det ünlikhaid strukturel uun’t seelskap feraankert as, wiset det, wat … „Emansipasjuun“ weiterlesen

#127: emansipasjuun, demos & wönger

För tau weg wiar wäältwüfendai, das weg wiar equal pay day – tau daar, wat diar üüb henwise, det wel nooch ale mensken likedening föl wäärt san, det jüst det uun’t seelskap an a ualdai oober ei imer so lewet an praktisiaret wurt. Wi snaake am likberochting an chauvinismus. An wi luke uk üüb tau teemen, huar ham uun a uugenblak föl faan mäfeit, auer föl demonstriaret wurt. Huarjin ham wilems uk demonstriare mei, as at weder, fööraal wan’t ring … „#127: emansipasjuun, demos & wönger“ weiterlesen

#126: a feest, äärnin & onerwais uun freem steeden

Wat as för jam wichtig, wan jam iin uun öler steeden raise? Wel jam at klasisk tuuristen-program ufspele of haa jam jau aanj program? Wat för Marret an Hauke wichtig as, fu jam das weg tu weden. Mareike täär goor ei widj wech keer, am wat tu belewin – hat skal diarför ianfach bluat ütj tu äärnin. Uk diar kön en mase pasiare an en mase lidj wat tu dun fu. An apropos äärnin – blaft bi jam uk wat … „#126: a feest, äärnin & onerwais uun freem steeden“ weiterlesen

Tidjsleufen an gud „Tatort“-filmer

Uun det stak „Déjà-vu“ faan’t Antilopen-Gang üüb üüs playlist gungt det ei so gud för’t lyrisk ik, auer at faan en leewent fertäält, wat ei so gud an tufrees ütjschocht an huar uun ham de hiale skitj arke dai welerhaalet. At as en gans düüdelk reminesens üüb de film „Groundhog Day“/„Und täglich grüßt das Murmeltier“. Uun dediar film gungt at ja diar am, det en maan arke dai weler apwreekent an markt, det at desalew dai as, bit hi wat … „Tidjsleufen an gud „Tatort“-filmer“ weiterlesen

#123: Onerwais troch at muunskiin, krich tesken Texas an Mexiko & tidjsleufen

Mareike an Franziska san das weg onerwais troch at muunskiin – haa jam de grat muun sen? At siig würelk böös smok ütj. Wat jo belewet haa, hiar wi do das weg. Huar faan wi uk imer föl hiar, san plooner, en müür tesken a USA an Mexiko tu bauen. A miast grensen, wat wi daaling tesken lunen keen, san ja noch goor ei so ual – so schocht det uk tesken a USA an Mexiko ütj. För bal tauhonert … „#123: Onerwais troch at muunskiin, krich tesken Texas an Mexiko & tidjsleufen“ weiterlesen

Festivals

A wos stäänt föör a dör an uk wan’t noch ei gans somer as: at wurt suutjis tidj, am a festivals tu teenken, wat das juar so üüb üs tukem – auer a koorden san irgentwan uk wech. Oober luanet ham det auerhood noch, üüb en festival tu gungen? Wilems as’t dach temelk jüür. Diar am snaake wi en betj an luke al üüb en grat an en letj festival. Wan ham do en koord hee, bedüüdet det jo oober … „Festivals“ weiterlesen

Valentiinsdai brük wi ei/Musiiktip: „5 Minuten“

Widjert föl lidj ferükt ambirään an ruusen an schoklaad kuupe, gungt för ölern a wäält oner, auer’s alianing san. Wat skal det? Brük wi dediar ual valentiinsdai wörelk? Wan ham hoker hal liis mei, do kön ham det doch uk so arke dai wise. Wi besnaake, wat üs bi de valentiinsdai nerfet – an det leit ei diaram, det wi neemen haa 😉 Tu detheer teema paaset uk gans gud Marret san musiiktip, huar uun at am en ünlokelk liibe … „Valentiinsdai brük wi ei/Musiiktip: „5 Minuten““ weiterlesen

#122: Cyborgs, Geronimo & festivals

Diar as för das weg en mase tup kimen. Haa’m valentiinsdai feiert? Wi snaake diar am, hü föl de dai eentelk uk nerfet. An wi snaake föl am musiik: musiik, wat faan en ünlokelk liibe hanelt (paaset ja uk tu de valentiinsdai), wat en grammy fingen hee of üüb Heinz Erhard (hoker das weg 110 juar ual wurden wiar) henwiset. An bi Wat en Leedji fortelt kön’m wat auer de indiaaner Geronimo hiar. Bål as uk uurs än da festivals … „#122: Cyborgs, Geronimo & festivals“ weiterlesen