#105: Mundai an imer weler Berlin

Wat en Leedji fortelt as weler turag an diar gungt at das weg am en stak, wat ham iarst ens so uunhiart, üüs wan diar hoker ianfach de began faan ark nei weg ei so hal mei. Stemet uk, oober diar stäänt bi det stak, huar am at gungt, noch en betj muar beeft, wat noch föl trauriger as. An ölers gungt at das weg imer weler am Berlin, huar Franziska an Mareike tu a feiern am de dai faan’t … „#105: Mundai an imer weler Berlin“ weiterlesen

#104: swerger, spriaken & krüsfaarten

Wi snaake das weg noch ens weler am spriaken, wat wi ferleeden wef ja uk al den haa, auer jüst de europäisk dai faan a spriaken wiar  diartu jaft at noch wat am a histoore faan a guardswerger an en gan spesjel festival, wat at naist juar üüb a sia jaft – also luanet at ham das weg am so miar uk ens at musiik faan üüs playlist uuntuhiaren, auer föl diar uun faan der line up faan’t ferival komt!

#103: Spräkecharta, Geisterreiter & musiik

Das weg jaft at en broketen miks heer bi üs. Wi haa en buk- an föl musiiktips: Franziska besnaaket det buk „Geisterreiter“, wat ham so en betj gruselig uunhiart an wi hiar iin uun det nei album faan Motorama. Mareike diarjin hee ens iin uun a politik luket an wiar bi’t jubiläum faan’t europäisk spriakcharta. Det an en mase musiik finj jam heer an üüb Westküste FM an Kiel FM.

Beweerte, hü gud ham bi di wel keer kön

Wi haa för tau weg al ’ar am snaaket, det at uun Berlin jüst det projekt „Abstandshalter“ jaft, huar bi meeden wurt, hü naar welen faan autos auerhaalet wurd. Wan jam det intresiaret, finj jam det noch üüb üüs website. Hü jo lidj, wat wel keer, jo oober salew feel, det kön det projekt natüürelk ei meed. Diarför jaft at oober en öler kampagne, wat ark ööder juar faan de ADFC, de algemian tjiisk wel klub, trochfeerd wurt: de Fahrradklimatest. … „Beweerte, hü gud ham bi di wel keer kön“ weiterlesen

#101: Harke’m ens tu!

Franziska fertäält üs das weg, huaram at ham luanet, buken an hiarspalen uk noch ens weler uuntuhiaren, uk wan ham’s al käänt. Wat jam oober gans sääker noch goor ei kään, as det stak „Iinsperet“. Det as en öler tekst, wat uun de feringkurs faan’t uni uun Kiel maaget wurden as an faan a lidj diar iinsnaaket wurden as. Tau öler staken jeew at al uun tjabelstünj 99. Natüürelk luanet at ham, uk tutuharkin för de rest faan’t program, huar’t … „#101: Harke’m ens tu!“ weiterlesen

#100: fernsiar – Fernweh

Das weg gungt as bi üs so en betj diar am, ianfach ens wech tu gungen. At gungt am fernsiar, am raiselast an ferlicht uk so en betj am eskapismus. Wi snaake an drem üs diarfaan. Wir träumen uns diese Woche etwas in die Ferne, denn es dreht sich diese Woche alles um Fernweh und Reiselust. Also kommt mit uns!

Projekt „Abstandsmesser“

De „Tagesspiegel“, en bleed, wat uun Berlin ütjden wurt, hee en aksjuun startet, wat’m am muar seekerhaid för wel-keerern komre wal. Det projekt, wat de Tagesspiegel nü startet hee wiset diarüüb hen, det at uuntesken uun Berlin maner hüshualer mä auto jaft üüs saner auto an det sant auer fiartig juar a taalen faan a lidj, wat mä wel onerwais san, imer grater wurd. Det probleem uun Berlin, of beeder saad, ian faan a probleemen mä de ferkiar uun Berlin … „Projekt „Abstandsmesser““ weiterlesen

#99

A fering kurs faan’t uni uun Kiel hee hög fertelingen salew skrewen an iinsnaaket. Tau ‚arfaan kön’em das weg bi üs hiar. Jo haa bialen so en betj mä ferkiar tu dun – wan ham det gans generel schocht. An det teema bestemet uk so en betj, huar auer wi noch so snaake: en projekt för muar ferkiarsseekerhaid uun Berlin an am det ünseeker gefääl, det ham üüb en 42 m huuch brag haa kön, wat ei muar so gans … „#99“ weiterlesen