#157: triisis trii fraageteeken & 1 Leedji

Sant fiartig juar jaft at a trii fraageteeken uuntesken. Diarauer gungt at das weg gliks triisis (ei fiartigsis, det haa’f ei skaafet) am det, wat dön trii dringer ütj Rocky Beach so belewet haa – an wat’m mä jo üüb a büünen uun hör shows belewe kön. An diarmä’t uk bi üs so en betj tradisjuun an wat konstantes jaft, haa’f uk das weg en nei episood faan Wat en Leedji fortelt, das feer am en ual ingelsk stak. Uun … „#157: triisis trii fraageteeken & 1 Leedji“ weiterlesen

#156: Berliner Müür, det fernetset aran & en krimi ütj Sleeswig-Holstian

Wat en Leedji fortelt luket efter freihaid, Mareike hee en buktip am en krimi, wat uun Sleeswig-Holstian spelet an Hauke snaaket am gud an ring saagen, wat smart homes mä jo bring. Uun detheer episood Wat en Leedji fortelt: Looking for Freedom Smart Home (1) Smart Home (2) Buktip

#154: sudoku, uun’t armee & isbaaren

Huar komt’t sudoku-spal faandaan? Üüb a spöören faan detdiar fraag gungt Mareike das weg. Bi Wat en Leedji fortelt snaaket Franziska am det stak „In the Army Now“ faan Bolland & Bolland an Hauke luket üüb staken, huar isbaaren en grat rol uun spele. At musiik finj jam üüs leewent üüb üüs playlist! Uun detheer episood Sudoku Wat en Leedji fortelt: Bolland & Bolland – In the Army Now Isbaaren uun’t musiik Gentlemen

#153: at best musiikstak, braas & partisaanen

Wi luke üüb det ölerbest musiikstak an fraage üs, wat do at best wees küd, feire de dai faan a hakbraas an hiar musiik faan partisaanen. Uun detheer episood Musiiktp: DIIV – Blankenships De dai faan a hakbraas At best musiikstak Musiiktip: Die Realität – Nur die Realität Wat en Leedji fortelt: Bella Ciao Musiiktip: The Mountain Goats – Get High and Listen to The Cure

#152: apreegern, Texas Ranger & ruusen

Sant hög weg as „Systemsprenger“ uun a kinos an das weg as dediar film üüs tip för jam. Diartu uk musiik, tu’n bispal „Rose of Cimarron“ faan Poco uun Wat en Leedji fortelt an „Deutsche Wohnen“ faan Dazzle, wat at cover faan’t weg bi Marret an Hauke as. Mareike snaaket diar am, huar a Texas Rangers, huar at ja uk en tv-seerie tu jaft of jeew, auerhood faandan kaam an Marret an Hauke reege jo noch temelk ap. Uun detheer … „#152: apreegern, Texas Ranger & ruusen“ weiterlesen

#151: uun a neegentiger

Uun a neegentiger haa jo lidj ütj üüs team för’t iarst feer mä Playmobil-figuuren spelet, so wel britpop-musiik üüs uk musiik faan’t band Echt hiard an woorskiinelk uk al ens wat faan’t Blä Mauritius mäfingen – of tutmanst, diarfaan, det lidj freimarkin saamle. An am al dön teemen dreit’m das weg üüs program. Musiik finj jam üüb üüs playlist #151. Uun detheer episood Noch ens #FFF Playmobil – Der Film Hoker wiar noch gliks Echt? Üüs Cover faan’t weg Blaue … „#151: uun a neegentiger“ weiterlesen

#150

Üüs 150. tjabelstünj as ütj. Niks grats – at as uk bluat en nei episood. Likes wurt en betj feiert das weg. Maner bi üs, oober bi öler lidj: uun Kiel jaft at das weg det grat feier tu de Tag der Deutschen Einheit, huar wi faan hiar, wat at för’n program jaft, jister wiar so tu saien a föftigst gebuursdai faan’t Beatles album Abbey Road an Bruce Springsteen as sööwentig juar ual wurden, huar auer at das weg en … „#150“ weiterlesen

#149: at letst nomer

Leew lidj, detheer sending as üüs letst nomer, iar üüs grat nomer 150 ütjkomt. Oober wi bliiw gans beskiasen an gung det suutjis uun – wi liar üs iarst ens noch en betj keenen mä smalltalk. Of tutmanst snaake wi das weg diar am. Diartu fein nei musiik üüb üüs playlist an uun’t sending üüb Westküste FM an Kiel FM fu’m uk noch wat am de Hobbit-dai tu weden. Uun detheer episood Smalltalk Smalltalk teemen Cover-stak faan’t weg: Bastille – … „#149: at letst nomer“ weiterlesen