Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Hört, ihr Herrn – Das Nachtwächterlied

“Hört ihr Herrn und lasst euch sagen” – dit Nachtwachterleedji gair töbeek üp dit 17. Jaarhönert. Di Nachtwachters skunicht sent dit Merelialer di Liren ön di Stat fuar Tiiwen en Fiinden en waarskauet bi Jöl. Ja jert tö di üniarelk Bruarweningen, dit jit, ja stön, ja wiar ek ön di Selskep āpnomen. Ön’t Nachtwachterleedji uur tö ark Tir en Forteling of Taachten fan’t Kristendom fortelt. Dit Leedji tiinet waarskiinelk ek diartö, da di Liren ön di Stat di Klok tö weeten fing, man dat di Nachtwachter weeget, dat hi uk sin Aarber dör.

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Lili’uokalani – Aloha ’oe

Dit Leedji „Aloha ‚oe“ waar om en bi 1878 fan di leeter hawaiiansk Köningin Lili’uokalani skrewen. Hat fortelt fan tau Liren, wat jam lef haa en Faarwel sii en hat gelt üs en kulturel Sümbool fan Hawaii. Di Ailönen wiar fan 1795 hentö 1893 en Köningrik, da waar Lili’uokalani me en Putsj ofseet. Eeđer en kuurt Tir üs en Republik waar Hawaii fan di USA anektiaret, 1959 waar’t da eeđer en Folksöntskēring tö di 50. Bundesstaat fan di USA. Hawaii wiar 1843 di jest büteneuropeeisk Lön, wat di Gurtmachten Frankrik en Gurtbritanjen üs ünofhingig önkeent. Bütendit es’t di iining US-amerikaansk Bundesstaat, wat jens en ain Lön me en Köning wiar.

Kategorien
Programm Sölring Wat en Leedji fortelt

Gene Autry – Rudolph the red nosed reindeer

Hoken keent ek Rudolph, dit Rendiirt me di ruar Nöös? Ark Jaar ön di Adwent jert em dit Leedji „Rudolph the red nosed reindeer“ aural, üp Engelsk of Dütsk, me Sjungster of söner. Em sjocht höm ön Films en Seerien en üp alerlaiSkelter. Rudolph jert hiilendal tö Jööl. Man hurdeling kām’t diar eegenlig tö? Di […]

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Poco – Rose of Cimarron

Trag mich zu den Sternen, Rose of Cimarron, Weit in blaue Fernen, Rose of Cimarron Sa soong Hoffman & Hoffmann 1976 ön jaar Leedji. Man dit es ek dit Originaal. Diar jit’t: Roll along, roll on, Rose of Cimarron, Dusty days are gone, Rose of Cimarron. Rose of cimarron, di Ruus fan Cimarron – wat […]

Kategorien
Deutsch Programm Sölring Wat en Leedji fortelt

Whiskey in the Jar

Whiskey ön en Krük – dit es jaa wes en Leedji, wat di Alkohool hooglewi let, wat skel em diar jit tö si. Tja, man eegenlig es’t jüst dit Töögendiil. Aur di Held fan’t Leedji mai mal hol Whiskey, man wat’r didiarem Inj belewet heer – mesgin spölet di Alkohool diar uk en Rol bi. […]

Kategorien
Deutsch Programm Sölring Wat en Leedji fortelt

Joan Baez – Here’s to you

Ferdinando „Nicola“ Sacco en Bartolomeo Vanzetti kām fan Italjen, wanert üt ön di USA en sen diar da tö di anarchistisk Aarberstersbiweeging gingen. 1927 waar’s fuar Roovmuurd üp di elektrisk Stööl henrocht. Sa fiir,  sa … jaa, sa mal es dit al. Wat es nü sa senerlig bi des Saak? Eeđer di Jest Wārelskrich 1918 […]

Kategorien
Deutsch Programm Sölring Wat en Leedji fortelt

Andrew Lloyd Webber/Tim Rice – Don’t cry for me, Argentina

Have I said too much? There’s nothing more I can think of to say to you But all you have to do is look at me to know that Every word is true! Dit sen Uurter fan en Wüfhaur me di Noom Evita, wat üp höör Leewent töbeekluket. Jü fortelt, dat’s höör Leewent en Leefdi […]

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

In dulci jubilo

In dulci jubilo – ön en dailk gurt Früger, sa jit en bikeent Jöölleedji, wat sagaar jens ön di Charts fan Gurtbritanjen, Iirlön en Hollön wiar. Dit wiar dit Āpnemen fan Mike Oldfield üt’t Jaar 1975. Man di Bigen fan’t Leedji es al hok Jaarhönerten sent. Dit jest Lop āpskrewen waar’t noch om en bi […]

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Boomtown Rats – I don’t like Mondays

Hat wiar Mundai, di 29. Janewaari 1979, üs di 16-jaarig Brenda Spencer ön Kalifoornjen üt dit Hüs fan höör Aalern me en Bös üp di Skuul skuat, wat lik aurfuar lair. Di Skuullaiter en di Hüsmaister waar duar skööten, aacht Skuuljungen fan soks hentö twelev Jaar en en Skandārem waar mal blesiaret. Da forskanset höör […]

Kategorien
Deutsch Sölring Wat en Leedji fortelt

Die Gedanken sind frei

Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten,sie fliegen vorbei, wie nächtliche Schatten,kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen,es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Di Taachtenfriihair es sent 1948 ön’t Menskenrocht fastskrewen. Man di Mensken wenski jam dit al fuul leenger, üs em bi’t Leedji „Die Gedanken sind frei“ se ken. Di […]